Ibland känns det som om konkurrenterna och omvärlden ligger långt före med nya tjänster och förbättrade arbetssätt. Eller att digitalisering bara är för stora företag. Så är det inte. Men det är hög tid att börja nu. Här kommer några tips för att ta er framåt.

Ta snabbt fram en strategi som fokuserar på möjligheterna

Börja med att ta fram en översiktlig plan och strategi, men utan att fastna i strategiformuleringar och handlingsplaner. Det behöver inte ta lång tid! Det viktiga är att ni tar fram en gemensam bild av vart ni vill komma som ni kan förankra i organisationen och att ni sedan visar handlingskraft. Börja med enkla lösningar som ger snabba resultat.

Några tips för strategiarbetet:

 • Fokusera på vad ni vill att digitaliseringen ska åstadkomma i omvärlden och internt. Vad vill ni i er organisation göra för avtryck? Vad har ni för vision?
 • Analysera er omvärld – var har ni er plats?
 • Beskriv vilka ni vill nå? Och vad ska de uppleva? Hur gör ni livet bättre för era målgrupper?
 • Se möjligheterna och fastna inte i vilka problem ni ska lösa. När problemen står i centrum är det lätt att digitalisera analoga lösningar. Det är bra - men det siktar inte mot framtiden och en varaktig förändring.
 • Tänk inte på vilka system eller verktyg ni ska använda. Digitalisering handlar inte om teknik. Det handlar om att använda digitala verktyg för att skapa nya affärsmöjligheter, ta nya marknader, förbättra processer eller komma närmare användarna.
 • Håll rätt nivå. Strategin och målen behöver vara tydliga, men samtidigt tillräckligt flexibla för att ge utrymme för nya lösningar, kreativitet och löpande förändringar.
 • Avsätt tid och resurser. Var beredd på att digitaliseringen påverkar och involverar hela organisationen — gör utrymme för det.

Nå målen genom att hjälpa målgruppen

Era målgrupper, användare och anställda är de enda som kan hjälpa er att nå målen. Av den anledningen måste du lyssna på dem. När du möter dina målgruppers behov och underlättar deras vardag ökar deras förtroende för er som företag och relationen blir starkare.

Lyssna på dina målgrupper, både externa och interna:

 • Vilka är de största utmaningarna i deras vardag som ni kan hjälpa dem med?
 • Var skaver det idag? Vad gillar de inte? Genom att få bort skavet och motståndet underlättar du för andra.
 • Var stöter de på problem?
 • Vad äter dina egna medarbetares tid? Vad är det som inte fungerar i era kontakter internt?
 • Vad har användarna för tankar och idéer kring hur ni kan lösa deras behov?

När du vet var det skaver kan du börja skissa på lösningar och förbättringar. Ta gärna hjälp av medarbetare, kunder eller användare i den här fasen. Och få till en blandning av människor som vanligtvis inte arbetar tillsammans. De kan ofta se saker, hitta nya vinklar och komma på lösningar som du inte kommer att tänka på. Det kan handla om ändrade affärsprocesser, nya betalningslösningar eller galna idéer som tar er vidare. Dessutom bidrar de gemensamma lösningsförslagen till förankring av er digitala resa, och det skapar nyfikenhet inför framtiden.

En bra metod för att visualisera vad ni behöver förbättra gentemot era målgrupper är att ta fram en kundresa som ger en tydlig bild av hur det ser ut idag och vilka åtgärder som hjälper er framåt. Kundresor har bidragit till nya insikter hos våra kunder. Det kommer att fungera hos er också.

Strategin, kunskapen och förbättringsförslagen skapar en grund för en handlingsplan framåt.

Utbilda, engagera och arbeta över gränserna

En annan framgångsfaktor i digitaliseringsprocesser är ofta förändrade interna arbetssätt, och att ni tillsammans hittar vägar fram för att få bollen att rulla fortare. Ett förändringsarbete som enbart sker i ledningen, eller inom en enda avdelning skapar inte en digital organisation.

Några tips:

 • Ta reda på hur er interna digitala kunskap och kompetens ser ut? Är det skillnad på hur mycket de anställda använder digitala verktyg på jobbet, gentemot hur de gör hemma? Styrs medarbetarna av en snäv IT-strategi som hämmar arbetssätt och innovation?
 • Identifiera de medarbetare som har förmåga att tänka utanför boxen och de som visar intresse för digitaliseringen. Ge dem tid och mandat att samarbeta över avdelningsgränserna. Tillsammans kommer de att skapa andra perspektiv på er organisation.
 • Ta inspiration av agila arbetssätt. Arbeta i täta team, blanda kompetenser och arbeta iterativt. Små steg och täta utvärderingar är bättre än långdragna implementationer och utvärdering efter att jobbet är klart. Våga testa er fram!

Mät, skapa snabba vinster tidigt och engagera

Dags att visa snabba vinster och handlingskraft. Det behöver inte ske i organisationens alla delar, eller hos alla kunder, men genom att snabbt få fram vinster och goda exempel bäddar du för att få igång en förändring i hela organisationen.

Se till att mäta dina framgångar och era förändringar. Oavsett om det är fråga om att sälja skor, minska intern tid eller öka antal interaktioner mellan x och y behöver du siffror för att veta och visa att ni är på rätt väg.

När du kommit så här långt är du på god väg att skapa en varaktig förändring med digitala förtecken. Du har en strategi, har koll på dina målgrupper, engagerade medarbetare som implementerar handlingsplanen och arbetar över avdelningsgränserna och du har påbörjat resan mot att ta datadrivna beslut!