Att bygga ett intranät är inte helt olikt att bygga en bostad. Innan du påbörjar arbetet vill du få svar på vissa grundläggande frågor: Vilka ska använda det? Vad har de för behov och förutsättningar? Hur ser kraven ut gällande exempelvis tillgänglighet och säkerhet? Och allteftersom familjen växer, eller krymper, ändras de ursprungliga behoven och förutsättningarna. Inga konstigheter, eller hur? 

De flesta vet att en bostad behöver löpande underhåll, men att detsamma gäller för intranät är av någon anledning inte alls lika självklart. Om ingen ansvarar för att utbilda, producera och vidareutveckla, så kommer intranätet att gå ett hemskt öde till mötes, och vi har redan sett det flera gånger. Det kommer drabbas av innehållsdöden. Det är det som händer när ingen "äger frågan". Intranätet kommer snabbt att upplevas som mindre relevant och det blir inte den "självklara start på arbetsdagen" som alla kanske hoppades på initialt. Och det är helt enkelt inte hållbart i längden. 

Så här skrev Kimberly Maxwell den dagen jag fyllde 19 år (vilket säger en hel del om hur gammalt citatet är): 

Building these infrastructures had been, in the past, the biggest challenge. But the new challenge that should concern us lies in managing that infrastructure.

Över två decennier senare är citatet minst lika aktuellt. Utmaningen ligger fortfarande i att hantera, inte bygga, digitala strukturer. Är det läge att ge upp då? Knappast! För det är inte mycket som slår ett intranät när det gäller att öka effektiviteten och engagemanget inom en organisation. Det är helt enkelt värt huvudvärken, för den går över … 

Så, nu kanske du undrar hur du undviker innehållsdöden? Det korta svaret är en bra och hållbar förvaltningsstrategi, vilken kan sammanfattas i fem punkter: 

  1. Uppmuntra engagemanget 
  2. Utbilda organisationen 
  3. Uppdatera innehållet 
  4. Utvärdera användningen
  5. Utveckla funktioner 

I en serie visar jag mina allra bästa tips på hur du skapar förutsättningar för hållbara intranät. Häng på! 

Alla delar är kanske inte publicerade när du läser den här artikeln, håll till godo … 


Helena Starenby jobbar som intranätstrateg och digital kommunikatör på Metamatrix. Hon skriver ofta om Microsofts programflora, särskilt om den stora kärleken SharePoint. När hon inte jobbar går hon så ofta hon kan på improvisationsteater.