Ta dig igenom stegen med dina kollegor så har ni tillräckligt på fötterna sen för att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med digitaliseringen. Vi hjälper såklart gärna till som processledare om det skulle behövas!

Steg 1. Fungerar er nuvarande strategi i en digital värld?

Ska vi ha en digital strategi? Eller en verksamhetsplan som är digital? Så småningom behöver vi alla ha en digital verksamhetsplan, men långt ifrån alla är där. Börja därför med att granska er nuvarande strategi för att se om den fungerar i en digitaliserad värld. Om inte är det ett arbete som ni behöver göra senare.

Steg 2. Hur påverkar omvärlden oss?

Steg två är att fundera på hur digitaliseringen hittills har påverkat er omvärld. Ju större inverkan digitaliseringen har haft på er bransch eller marknad, desto större förändring behöver ske internt. Diskutera och svara på frågor som: Har våra målgrupper förändrat sitt beteende? Har våra konkurrenter förändrat sitt beteende? Ser marknaden ut som den gjorde för fem år sedan? Då får ni reda på hur bråttom ni har att starta er digitaliseringsresa.

Steg 3. Hur fungerar relationen med er målgrupper? Känns kontakterna positiva?

Att förstå sina målgrupper är nyckeln till att få till bra relationer med dem. Var ärliga mot er själva och fundera på om ni idag använder ett kundorienterat eller användarcentrerat arbetssätt: Möter ni målgrupperna där de är? Använder ni verktyg som känns bekväma för målgrupperna? Jackar ni in i deras vardag på ett smidigt sätt? Möter ni deras behov? Hur och var visar de intresse för er? Kartlägg det så får ni en bruttolista på var ni behöver arbeta på att förbättra er.

Steg 4. Hur väl mappar organisationen och medarbetarna mot en digital värld?

I många organisationer tvingar digitaliseringen oss att arbeta över avdelningsgränserna, skaffa oss ny kompetens och snappa upp nya arbetssätt. Av den anledningen behöver ni ta reda på vilken kompetens och kunskap ni har internt. Och vilka förutsättningar ni har för att skapa arbetsgrupper utöver de vanliga processerna. Förhoppningsvis har ni redan det ni behöver internt för att arbeta vidare eller så kanske ni behöver ta in ny kompetens eller utbilda er.

Nu har ni tillräckligt med kunskap om var ni står och vad ni behöver göra för att ta fram en handlingsplan för det vidare arbetet med er digitalisering. Och naturligtvis hjälper vi er gärna framåt!