Det var spännande och roligt att dyka ner i utmaningar som berör oss alla. Det offentliga Sverige är så stort att digitala satsningar verkligen har nationell påverkan.

Vad händer med skattepengarna?

Vi behöver prata mer om det här med målstyrning av skattebetald digitalisering. Jag är ju inte bara digital strateg, jag är också skattebetalande användare. För att parafrasera en gammal reklamfilm.

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Citatet kommer från För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi. Det är regeringens digitaliseringsstrategi, som släptes tidigare i år.

Om det målet ska nås, så vore det finfint om offentlig verksamhet var bäst i klassen när det kommer till att målstyra sina digitala satsningar mot tydligt definierade och prioriterade målgrupper. Men det är verkligen lättare sagt än gjort. Orsaken handlar inte bara om interna utmaningar med att bryta ner abstrakta visioner till konkreta mätbara mål.

Ofta har digitalt ansvariga på myndigheterna inte någonting alls att mäta investeringens effekt mot. I väldigt många fall är det helt enkelt så att ingen kan svara på om en investering lyckats eller inte. Om skattepengarna gjort nytta.

I digitaliseringsstrategin står det "Digital ledning pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning." Det låter ju bra. Om det bara funkade hela vägen.

Verkligheten ser annorlunda ut

Utmaningarna handlar i hög grad om hur våra myndigheter styrs i vardagen. Med regeringsbeslut som ofta detaljerat beskriver den nya digitala tjänst som en myndighet ges i uppdrag att utveckla och förvalta. Eller som pekar ut ett specifikt ämne som ska kommuniceras till en viss målgrupp. Beslut som sedan saknar alla analyser om vad målgruppen är intresserad av. Om målgruppen ens existerar.

Det här lägger inte bara grunden för osäkra offentliga investeringar som inte gör livet bättre för invånare och medborgare.

Det gör det så himla mycket svårare för offentliganställda digitalt ansvariga att få gehör för mål som inte bara är mätbara utan också kopplade till både organisationens och målgruppernas verkliga drivkrafter. Det håller liv i en kommandostyrning av digitalisering som vi behöver lämna bakom oss.

Den nya Myndigheten för digital förvaltning har indirekt det här på sitt bord. Genom att stötta det offentliga Sveriges digitalisering och genom att ge regeringen underlag. Där finns möjligheten till verklig förändring.

Så kanske finns det hopp för ljusare tider!

För dig!

Och för mig!

Vi som är mer än bara digitala proffs, lätt vilse i gammal tandkrämsreklam!

Göran Åbonde