Calle kombinerar form och funktion för att skapa användbara lösningar.

Calle är utbildad interaktionsdesigner från Stockholms universitet och KTH. Han kombinerar ett stort teknikintresse med känsla för grafisk formgivning. I sina designer vill Calle skapa upplevelser som är anpassade för målgruppens unika förutsättningar - det betyder att funktionaliteten och användbarheten alltid ligger i fokus. De metoder Calle använder syftar till att involvera användarna i designprocessen för att skaffa sig en djup förståelse för deras behov och hur de går att möta.

Calle är även duktig gränssnittsutvecklare kombinerar han sitt fokus på användarna med sin kunskap om standarder och riktlinjer inom tillgänglighet.