Jag är system- och webbutvecklare här på Metamatrix. Jag arbetar främst med backend (själva databasbearbetningen) och integrationer mot externa system för funktioner på webbplatsen.

Jag har ett stort intresse för teknik och gillar att lösa problem. Det som lockar med programmeringen är att kreativt skapande och problemlösning förenas och alstrar spännande utmaningar. Jag har arbetat med många olika typer av projekt och har erfarenhet av att integrera externa system med kundernas publiceringsverktyg.

Jag är certifierad i EPiServer CMS och Umbraco samt arbetar främst med C#, .NET, Microsoft SQL och webbservicar.