Max har med sitt engagemang och sin kunskap naturligt intagit ledarrollen för Metamatrix arbete med webbanalys som metod för att optimera och följa upp webbplatser och de satta effektmålen. Är en mycket uppskattad föreläsare, kursledare och rådgivare till våra kunder.

Med sin bakgrund som utvecklare och som civilingenjör i datateknik förstår han de tekniska utmaningarna och vet vad den senaste tekniken på webben kan åstadkomma.

Är en av Metamatrix delägare och sitter i styrelsen.