Natalie skapar användarvänliga webbplatser utifrån användarnas behov

Natalie är utbildad interaktionsdesigner från Stockholms universitet och KTH. Hon drivs av att skapa användarvänliga webbplatser med hjälp av nya tekniker. Fokus ligger på att lära känna användarna och skapa webbplatser utifrån deras behov.

Natalie är dessutom väl bevandrad inom HTML, CSS och JavaScript men är även kunnig inom Ruby och Google Analytics.