Jag irriterar mig på att så många aspekter av den digitala utvecklingen är ohållbara. Till exempel att alla måste godkänna användarvillkor som ingen varken läser eller förstår, att vi ofta saknar alternativ till "gratistjänster" där det verkliga priset är våra data, och att så få sajter fungerar bra för personer med funktionsnedsättning. Trivs bäst när jag kan hjälpa till att skapa hållbarhet, och det har blivit många sådana uppdrag genom åren. Men jag erkänner att jag också skapat en del ohållbara lösningar. Till exempel ett CMS som gick sönder av "y2k-buggen", alltså slutade fungera när 1999 blev 2000!

Utvecklare i grunden (civilingenjör i datateknik och har byggt mängder av webbplatser) men jobbar lika gärna med programkod som med lagparagrafer och klarspråk. Föreläser ofta. Försöker se den stora bilden. Kanske går den att förenkla och rationalisera?

Är delägare i bolaget och en av dem som startade Metamatrix år 1999!