Jag har jobbat med webb i snart 20 år och tycker det är lika roligt fortfarande. Förändringsarbete, strategier, innehåll och tillgänglighet på webben ligger mig varmt och hjärtat. Framför allt innehållet, eftersom jag vet att även om vi skapar ett bra koncept räcker det inte ända fram om inte du som kund tar fram ett bra innehåll.

Jag behärskar flera metoder för analys och målstyrning, och coachar våra kunder i förändringsarbete och strategisk planering, förvaltning och löpande redaktionellt arbete, innehållsanalys, SEO, användbarhet, tillgänglighet och webbanalys/utvärdering. 

Som processledare fokuserar jag både på organisationens krav och på användarnas behov, utan att glömma bort redaktörernas arbete och förutsättningar.