2006 förvärvade Metamatrix webbyrån Interfolio som kompletterade vårt erbjudande kring verksamhetsutveckling och användbarhet med expertkunnande inom publiceringssystem, content management, webb- och systemutveckling.

Vår största tillgång är våra kompetenta medarbetare, som har kunskap om de krav på effektivitet och användbarhet som ställs både på offentlig sektor och på den konkurrensutsatta marknaden.

Episerver solution partner och partner med Sitecore

Metamatrix är Episerver Solution Partner och Solution partner med Sitecore. Tillsammans med andra tjänster och produkter gör det oss till en strategisk partner och helhetsleverantör för våra kunder och deras webbnärvaro.

För att underlätta för våra kunder har vi tillsammans med strategiska partners flera ramavtal, bland annat inom offentlig sektor, för att våra kunder ska slippa tidsödande upphandlingar. 

Medlem i Almega och kollektivavtal

Vi är medlem i Almega och har kollektivavtal ”IT-företag” med motparterna
Civilekonomerna, Jusek, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Våra ramavtal

Vi har ramavtal med kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS

Som underleverantör finns Metamatrix med i följande ramavtal:

  • Genom vår partner R2Meton finns vi med på Kammarkollegiets ramavtal för Systemutveckling.
  • CSN - IT- och managementkonsulter