Fokus i våra koncept och lösningar är att skapa nytta för användarna och värde för verksamheten. Värdet kommer exempelvis i form av ökade affärer, höjd medborgarservice eller fler medlemmar. 

Hållbar webb är viktiga ord för oss. På riktigt!

Det betyder att vi tänker långsiktigt i relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Det är och ska vara lustfyllt och utvecklande att jobba hos oss. Det är och ska vara självklart att du som jobbar här också har ett liv utanför kontoret. För att du håller längre. För att du blir bättre. Som människa och som webbproffs.

Våra leveranser håller bortom nästa trend. För att vi är bättre än så. För att du som är kund ska vara trygg i din investering oavsett om vi levererar rådgivning, analyser, koncept eller teknik.

Vi använder oss av beprövade metoder för behovsanalys och marknadsledande produkter som Episerver, Umbraco och Wordpress för systemlösningar. Läs gärna mer om vad vi gör.

Metamatrix största tillgång är våra kompetenta medarbetare. De har erfarenhet av de krav på effektivitet, tillgänglighet, användbarhet och förankring som ställs både på offentlig sektor och på den konkurrensutsatta marknaden.

Vi har sett webben utvecklas. Och är stolta över att själva ha påverkat utvecklingen genom vårt deltagande i forskarvärlden, och framför allt genom våra kunder när vi tagit fram innovativa lösningar för att anpassa deras system och verksamheter till en föränderlig omvärld.

Vi är övertygade om att det krävs ett helhetsperspektiv för att ett webbprojekt ska bli hållbart och effektivt. Det innefattar tre kompetenser. Kunskap om:

  • verksamheten och dess mål
  • kommunikation
  • integration och systemlösningar

Episerver, Umbraco och Wordpress

Metamatrix är Episerver Silver Partner och Umbraco Certified Partner. Vi har också stor kompetens inom Wordpress. Tillsammans med andra tjänster och produkter gör det oss till en strategisk partner och helhetsleverantör för våra kunder och deras webbnärvaro.

Medlem i Almega och kollektivavtal

Vi är medlem i Almega och har kollektivavtal ”IT-företag” med motparterna
Civilekonomerna, Jusek, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Metamatrix är en del av Time People Group.