I digital analys arbetar ni med data från många olika källor, till exempel Googles olika verktyg i Google Marketing Platform, Facebook, Linkedin, nyhetsbrevsverktyg och verktyg för digital marknadsföring. Mängden data skapar utmaningar men också möjligheter till ökad förståelse.

När ni tar fram en ny webbplats eller förbättrar en befintliga webbplats hjälper vi er att arbeta data-drivet med behovsanalyser, innehåll och design. Våra erfarna strateger kan också hjälpa er att ta fram effektmål för er digital närvaro för att det ska finnas en grund för all digital analys framöver.

Vi erbjuder flera olika tjänster inom digital analys som kan göras separat eller som ett helt projekt:

  • Mätplan - utifrån era mål och annan kunskap som finns i er organisation tar vi fram en mätplan som ligger till grund för vad som behöver mätas och följas upp. Om det här görs i ett projekt ligger det till grund för alla andra delar i arbetet med digitala analys.
  • Kvalitetssäkring - dålig kvalité på data leder till felaktiga beslut. Vi kvalitetssäkrar att den mätning ni har idag stämmer överens med verkligheten och är uppsatt efter alla konstens regler.
  • Extra spårning - vi hjälper er att spåra det som ni vill spåra men som Google Analytics och andra verktyg inte klarar av att spåra på egen hand. Vi arbetar i er Google Tag Manager utan att vara beroende av era webbutvecklare.
  • Dashboards och visualiseringar - om ni själva vill följa upp hjälper vi till att sätta upp rapporter och dashboards utifrån de mål ni har och era interna målgruppers behov av data. Vi använder oss av verktyg som till exempel Google Data Studio eller Klipfolio.
  • Analys, uppföljning och åtgärder - vi hjälper er att analysera och följa upp den data som finns i era olika verktyg och presenterar kontinuerligt eller vid ett engångstillfälle för er vad som händer och vilka åtgärder vi rekommenderar att ni vidtar.
  • Webbenkät med koppling till Google Analytics - genom en miniwebbenkät skickas extra data in till Google Analytics för att vi ska kunna koppla ihop målgrupp och uppgift som besökare på webbplatsen vill göra med data i Google Analytics och andra verktyg.
  • Coachning och utbildning - vi hjälper er med utbildning och coachning för att ni ska lära er att arbeta data-drivet med ert innehåll, kommunikation och design av webbplatsen.

För att ni ska arbeta datadrivet kring er digitala närvaro behöver ni jobba med digital analys. Det är grunden för att verkligen kunna förstå och fatta beslut för att förbättra er digitala närvaro på alla nivåer och kanaler.

Vill ni veta om digital analys, ta kontakt med Seoyun på Metamatrix.