I förvaltning och support är vi er framåtblickade samarbetspartner som hjälper till att optimera och vidareutveckla era tjänster, webbplatser och digitala kommunikation. Tillsammans ser vi till att era investeringar i en tjänst eller en webbplats skapar värde för er och ökar nyttan för era målgrupper. Vi hjälper er att analysera och planera nästa steg och är er bästa mest frågvisa, kollega.

Nyckelroller och team för support och förvaltning

Alla våra kunder har en projektledare och en tekniskt ansvarig. Projekt­ledaren är er högra hand och primära kontaktperson. Projektledaren leder arbetet och håller koll på det arbete som sker internt hos oss.

Den tekniskt ansvarige har helhetssyn över webbplatsen, dess funktionalitet, tjänster och integrationer mot kringliggande system. Personen är ansvarig för den tekniska lösningen och ser till att all vidareutveckling sker långsiktigt och hållbart. Vi håller självklart koll på ert CMS (webbpubliceringsverktyg) och ger er råd om säkerhetsuppdateringar, uppdateringar av funktionalitet och buggfixar.

Planerings- och samarbetsmöten

På planeringsmöten stämmer vi av aktiviteter och händelser som skett sedan senaste mötet. Dessutom planerar och blickar vi framåt samt diskuterar behov och utmaningar. Målet är att vi tillsammans ska få så god framförhållning som möjligt.

På våra samarbetsmöten höjer vi blicken. Utifrån målen med er verksamhet, för er webbplats och digitala kommunikation diskuterar vi kommande steg för att effektivt skapa värde och öka nyttan för era målgrupper. Gör vi rätt saker? Behöver vi ändra strategin? Finns det andra saker vi kan göra för att öka kundupplevelsen eller jobba smartare?

Kontinuerlig mätning och datadrivna beslut

När vi förvaltar er webbplats tar vi den från bra till super! Genom att kontinuerligt mäta och testa vet vi vad som fungerar och inte fungerar på webbplatsen. Det hjälper oss att ta kloka beslut. Vi hjälper gärna till med er digitala analys oavsett om ni använder Google Analytics eller Matomo.

Enkel och effektiv support- och förvaltningshantering

När ni rapporterar in ärenden via telefon, e-post eller vårt webbaserade ärendehanteringssystem så löser vi snabbt supportärenden och mindre utvecklingsärenden. Enklare kan det knappast bli.