Umbraco är ett stabilt CMS som har många av de fördelar som de större verktygen har trots att det är ett open source-verktyg. Precis som EpiServer är det ett .NET-baserat verktyg som vilar på en Microsoftbaserad infrastruktur vilket ökar stabiliteten och säkerheten i verktyget.

Varför väljer vi Umbraco framför Wordpress?

På många punkter är Umbraco och Wordpress lika. De är både lättanvända gratisverktyg som bygger på en open sourcelösningar och är hyfsat billiga att drifta, även om Umbraco kan kräva en lite kraftigare server. Det är ett mer kraftfullt verktyg helt enkelt. Både Umbraco och Wordpress har stora communitys med utvecklare där man kan få både hjälp och tips vid utvecklingen. Men här tar likheterna slut.

Wordpress är en blogglösning – Umbraco ett CMS

Wordpress är från början en blogglösning. Det vill säga, det ligger inte ett riktigt CMS i grunden och måste därför ofta kompletteras med tredjepartsplugins. Många ser det som en av de stora fördelarna med Wordpress just att det finns många teman och plugins som byggts av utvecklare och kan laddas ner gratis. Det gör Wordpress till ett flexibelt verktyg, men samtidigt riskerar man att den ursprungliga utvecklaren slutar att underhålla temat eller och sin plug-in efter en uppdatering av själva wordpress-verktyget. Då tvingas man själv utveckla temat eller plug-ins vidare, vilket i längden kan bli kostsamt. Det här gör att man kan åstadkomma i princip vad som helst i Wordpress men förlita sig på cms-plugin, cache-plugin, seo-plugin med mera. Det bygger på komplexiteten, tiden och kostnaden.

Umbraco å sin sida är redan från början byggt som ett fullskaligt CMS i paritet med EpiServer. Eftersom Umbraco bygger på Microsoft-baserad teknologi kommer det ett säkerhetstänk och mycket grundfunktionalitet ”out-of-the-box”. Det gör det enkelt att underhålla och anpassa grundfunktionerna till era behov utan att behöva använda några plug-ins.

Bättre sökordsoptimering med Umbraco

Wordpress i sig är inte ett sökordsoptimeringsvänligt verktyg. En av orsakerna är att koden är ”plottrig” vilket gör att det tar längre tid för till exempel Google att ta sig igenom och indexera webbplatsen. Man kan förbättra sökmotoroptimeringen i Wordpress avsevärt genom att installera plugins som kompenserar för det.

Umbraco är däremot byggt från grunden med sökmotoroptimeringen i bakhuvudet. Umbraco baserar sin teknik efter gällande standarder från W3C som XHTML, CSS, XML och XSLT vilket, tillsammans med sökmotorvänliga webbadresser (URL:er) ger sökmotorvänliga sidor.

Olika programmeringsspråk

Kodmässigt skiljer sig verktygen från varandra. För Wordpress finns ingen programmeringsstandard eftersom det bygger på PHP som är ett programmeringsspråk man kan skriva ”lite hur som helst”. Det har gjort att Wordpress idag har en ganska plottrig kod som gör det svårare att underhålla. Umbraco använder C# som är ett mer strukturerat programmeringsspråk än PHP.

Vi berättar gärna mer om skillnader mellan Umbraco och Wordpress och kan naturligtvis dema Umbraco för er.

Kontakta Frida Hallén om du vill veta mer.