Kriterier för att välja webbpubliceringssystem

När vi hjälper er att välja Content Managementsystem (CMS) utgår vi från ert nuläge för att sedan se framåt. Vi utgår alltid från en rad utvärderingskriterier som tillsammans hjälper oss att rekommendera ett CMS som passar era behov:

 • Organisationensfrågor
 • Webbanalys
 • Kommunikation
 • Innehåll
 • Funktioner
 • Redaktionellt
 • Integrationer
 • Budget
 • Drift

Vad har ni för krav och behov på webbpubliceringssystem?

Varje organisation har egna behov och krav på ett webbpubliceringssystem så valet bör ske med omsorg. Vi kommer att ställa frågor kring antal besökare, typ av innehåll, funktioner, krav på sökfunktion, redaktionella önskemål, integrationer med till exempel CRM, diarie, ärendehantering, medlemssystem. Men utgår även från er ambitionsnivå och budget. Och era tankar om driftslösning.

Slutsats och rekommendationer - ert beslutsstöd

Utifrån våra utvärderingskriterier samt era krav och behov gör vi en analys och lämnar sedan en rekommendation på webbpubliceringssystem. Vi ser huvudsakligen fyra olika kategorier av CMS

Fyra kategorier av CMS

Det finns hundratals webbpubliceringssystem med olika egenskaper på marknaden. För att beskriva skillnaderna mellan delar vi in dem i fyra kategorier:

 • Specialiserade - om webbplatsen ska vara en blogg, bedriva e-handel eller vara en kampanj. Wordpress, Litium och Squarespace är exempel på denna typ av webbpubliceringssystem.
 • Produktifierade - passar organisationer med flera olika typer av innehåll som flera olika redaktörer arbetar med. Drupal distributions, EpiServer, Sitevision och Umbraco är exempel på produktifierade webbpubliceringssystem.
 • Enterprise – passar stora organisationer som har många komplexa webbplatser som behöver vara på samma plattform, samt webbplatser som har en stor mängd innehåll. Sitecore, Sharepoint och Drupal är exempel på Enterprise CMS.
 • Skräddarsytt - när webbplatsen är unik och det inte finns något CMS som är optimalt, kan det vara värt att bygga ett skräddarsytt CMS.

Vi har hjälpt bland annat International IDEA och Huge Fastigheter med underlag för att välja CMS.

Vill du också ha hjälp att välja CMS?
Kontakta Patrik Hassel.