Användaren i fokus hela tiden

UX, eller User experience, är handlar om att optimera den upplevelse som användare möter i digitala tjänster. Att tjänster är tilltalande, tillängligt, och möter de behov som användarna har. 

Insiktsfas

När vi startar ett projekt börjar vi med att sätta oss in i behov och drivkrafter hos användarna och hur utmaningen ser ut. Vi tar reda på nuläget och skapar oss en bild av vart vi är på väg.