En användares upplevelse av en webbplats påverkas av flera saker. För att din webbplats ska vara värdefull för organisationen måste den vara:

  • Användbar - kännas enkel och intuitiv att använda.
  • Nyttig - hjälpa besökaren att uppnå sitt mål.
  • Tilldragande - vara attraktiv för målgruppen.
  • Tillgänglig - alla ska kunna använda den.
  • Trovärdig - besökarna ska känna förtroende för webbplatsen.
  • Hittbar - det ska vara lätt att hitta både till och på webbplatsen.

Vi granskar din webbplats

Vi granskar din webbplats utifrån sju kriterier, för att hitta dess styrkor och svagheter.

Du får konkreta förslag på åtgärder och förbättringar. Vi presenterar resultatet så att du får tillfälle att ställa frågor.

Vill du få din webbplats expertgranskad? Kontakta Patrik Hassel