Våra strateger och kommunikatörer har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kommunikation med fokus på digitala kanaler. Vi hjälper till med kortare punktinsatser eller längre uppdrag.

Vi erbjuder:

  • Redaktionellt stöd. Producera och uppdatera tillgängligt innehåll till era digitala kanaler såsom webbplatsen, intranätet, sociala medier och nyhetsbrev.
  • Marknadsföring. Driva kampanjer i sociala medier, utforma marknadsföringsmaterial som exempelvis filmer.
  • Kommunikations- och innehållsstrategier. Ta fram strategier och planer för er kommunikation och innehållsarbete.
  • Internkommunikation. Vara stöd i interna förändringsprojekt, exempelvis bidra till ökat engagemang och förankring.
  • Sökmotoroptimering (SEO). Förbättra befintligt innehåll, göra sökordsanalyser och följa upp er synlighet i sökmotorer.
  • Konverteringsoptimering. Analysera och optimera innehållet för att få besökarna att göra det ni vill att de ska göra i syfte att uppnå era effektmål.
  • Innehållsinventering och analys. Går igenom ert innehåll med utgångspunkt i era mål och vad ni vill uppnå och hittar er förbättringspotential.
  • Informationsstruktur. Vi hjälper er mer er informationsstruktur så att den mappar mot användarnas behov och er organisation.