Mål för era digitala satsningar

Vad är målet och anledningen till att ni arbetar med digitala tjänster? Öka försäljningen, nya medlemmar, höja tjänstekvalitén, öka produktkännedomen, eller stärka varumärket?

Tillsammans hittar vi vägar framåt för era digitala tjänster, er webbplats eller ert intranät. Utifrån ett gemensamt arbete kring målformuleringar, utmaningar, behov, ambitioner och förutsättningar stakar vi ut vägen framåt. Vi arbetar mot dina affärsmål och tar sikte på en bättre digital upplevelse för dina användare som samtidigt ger tillbaka den effekt ni önskar. 

Har ni mätbara mål som knyter an till övergripande verksamhetsmål och besökarnas drivkrafter? Mål som är svåra att mäta och följa upp eller som inte riktigt hänger ihop med besökarnas drivkrafter eller era verksamhetsmål gör ibland mer skada än nytta. Att inte alls ha mål är som att elda för kråkorna.

Vi hjälper till med ert målstyrningsarbete så att det hänger ihop från er övergripande verksamhetsstrategi ner till den enskilda digitala funktionen eller webbsidan. Då har vi också möjlighet att mäta med digital analys och kan verifiera vad som fungerar eller vad som behöver förbättras.

Målgrupperna, användarna och deras behov

Vad vet ni om era målgrupper, deras drivkrafter och behov? Har ni tillräckliga kunskaper om hur besökarna förväntar sig att ni möter deras behov? Vad saknas i ert underlag? Hur löser vi bristerna? 

Med koll på målgrupperna är det lättare att prioritera. Då kan vi hushålla med resurser och optimera strategin, innehållet, funktioner och den framtida utvecklingen.

Vi stöttar er i era framtida satsningar och aktiviteter. Det kan handla om allt ifrån att kommunicera annorlunda, ta fram en ny design, arbeta med SEO eller ta fram en innehållsstrategi och rensa innehåll som står i vägen för ett lysande koncept.

Få stöd i ledningen

Er ledningsgrupp behöver stå samlade bakom era digitala satsningar. Ni behöver en vardag där medarbetarna känner stöd och frihet att driva på er digitala utveckling mot era gemensamma mål. En förutsättning är att ledningen känner sig trygg i sin roll i ert digitala arbete, för att inte riskera att fastna i exempelvis mikrostyrning. Ett sätt att komma dit är att involvera ledningen på ett tidigt skede när ni börjar arbeta med en digital strategi. Vi är vana att coacha ledningsgrupper och hjälper gärna till med det viktiga arbetet att dra upp de grundläggande riktningarna och visionen för era digitala satsningar.

Arbetssätt, roller och organisation

Hur ert strategiska, taktiska och operativa arbete är strukturerat påverkar era resultat. Era arbetssätt och förvaltningsorganisation är viktig.

Vi hjälper er att reda ut:

  • Strategisk ledning – vem som ska ta vilka beslut och när.
  • Taktisk nivå - hur ni gör det och planerar för att lyckas med strategin.
  • Operativt arbete - vem som gör vad och när.

Med tydliga arbetssätt, metoder, roller och processer anpassade efter er verklighet håller ni kvalitet över tid.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss så löser vi det!