Tillgänglighet på webben blir allt viktigare. Den 26 oktober 2016 godkände EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. 23 september 2018 ska den nya lagen finnas på plats i Sverige.

Vi följer WCAG 2.0 och Vägledningen för webbutveckling. Vi har också koll på WCAG 2.1 som förväntas klubbas igenom i sommar. Bättre kognitiv och mobil tillgänglighet.

På Metamatrix följer vi W3C-standarder för HTML och tillgänglighetsstandarder som WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) och Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se). När vi utvecklar en webbplats kontrollerar vi löpande att koden är korrekt skriven och använder interna checklistor baserade på dessa standarder, både i design- och utvecklingsarbetet.

Webbläsartillägg ger dig chansen att uppleva hur det kan vara

Vi har också tagit fram webbläsartillägget Web Disability Simulator som hjälper dig att förstå och uppleva en del av de hinder som skapas genom en icke tillgänglig webbplats. Du kan till exempel pröva hur er webbplats uppfattas av en person som har defekt färgseende eller vilken utmaning det är för någon med dyslexi att ta sig igenom en enkel text på er webbplats. Tillägget ger dig både chans att uppleva hur det kan var samt fakta och tips på hur du kan förbättra dig webbplats.

Redaktörens betydelse för tillgängligheten

Tillgänglighet på webben handlar inte bara om hur koden är skriven, utan även hur redaktörerna arbetar med texter, rubriker, länkar, alt-texter med mera. Dåliga texter kan göra en i övrigt bra webbplats svår att använda, medan tillgängliga webbplatser per automatik ofta är bättre sökmotoroptimerade. Därför bör ett av målen med redaktörernas arbete vara att så många personer som möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet, även personer med funktionsnedsättningar eller de som har svenska som andraspråk.

Texterna och hur man strukturerar information på en webbplats har stor betydelse för hur användaren upplever och tar till sig webbplatsen.

Vi kan tillgänglighet!

Två av våra medarbetare (Pär Lannerö och Pia Flodquist) arbetar idag på uppdrag av Post- och telestyrelsen med Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se). Riktlinjerna beskriver bland annat hur svenska webbplatser bör göras tillgängliga för alla, och en av våra populäraste kurser handlar redaktörens betydelse för tillgängligheten.

Vi bistår er gärna med vår kunskap kring alla aspekter kring tillgängliga webbplatser oavsett om det gäller teknik eller innehåll!

Ta de första stegen mot en mer tillgänglig webbplats! Låt oss göra en tillgänglighetsgranskning där vi pekar på er webbplats styrkor och svagheter.

  • Möter webbplatsen de krav som finns på tillgänglighet idag?
  • Vilka är de viktigaste tillgänglighets- och användbarhetsproblemen att åtgärda?
  • Validerar webbplatsen mot de kodstandarder som finns?

Vill du veta mer? Kontakta Patrik Hassel.