Det finns massvis med olika system på marknaden, med olika egenskaper och för- och nackdelar. Episerver/Optimizely, Umbraco, Wordpress, Adobe, Sitevision och Drupal är bara några exempel. Vi hjälper er utvärdera vilket CMS som passar bäst för er verksamhet. 

Kriterier för att välja webbpubliceringssystem

När vi hjälper er att välja Content Managementsystem (CMS) utgår vi från ert nuläge för att sedan se framåt. Vi utgår alltid från en rad utvärderingskriterier som tillsammans hjälper oss att rekommendera ett CMS som passar era behov:

  • Organisationsfrågor
  • Digital analys
  • Kommunikation
  • Innehåll
  • Funktioner
  • Redaktionellt
  • Integrationer
  • Budget
  • Drift

Vad har ni för krav och behov på webbpubliceringssystem?

Varje organisation har sina behov och krav på ett webbpubliceringssystem så valet bör ske med omsorg. Vi kommer att ställa frågor kring antal besökare, typ av innehåll, funktioner, krav på sökfunktion, redaktionella önskemål, tankar om driftslösning och integrationer med till exempel CRM, diarie-, ärendehanterings- och medlemssystem. Vi utgår från er ambitionsnivå och budget.

Slutsats och rekommendationer - ert beslutsstöd

Utifrån våra utvärderingskriterier och era krav och behov gör vi en analys och lämnar en rekommendation på webbpubliceringssystem. Slutsatserna presenterar vi gärna vid en dragning för er styrgrupp eller ledningsgrupp.

Vill du också ha hjälp att välja CMS? Kontakta Patrik Hassel.