Vi visualiserar användarnas behov, definierar problem som ska lösas och genererar idéer och förslag på tillgängliga digitala lösningar. I nära samarbete med er tar vi fram koncept som lämnar rätt avtryck och som uppfyller prioriterade behov.

Vårt ramverk guidar oss och våra kunder till den bästa digitala användarupplevelsen på kortast möjliga tid. Varje steg i processen är viktigt för att skapa konceptet. Vi hoppar aldrig över något steg, men varje del kan ta kortare eller längre tid. Vi väljer metod utifrån utmaningen och anpassar oss gärna till era förutsättningar, budget, tidsramar och ambitionsnivå.

Användarcentrerade metoder

Ramverket utgår ifrån användarcentrerade metoder. Vi behöver förstå och identifiera vad dina målgrupper har för behov, hur de tänker, vad de gör om dagarna och vad deras största utmaningar är.

Det är ofta en iterativ process som inte behöver följas linjärt, ett steg kan behöva upprepas flera gånger för att samla in mer kunskap eller förfina en lösning.

1. Förstå användarnas behov

Allt vi designar ska utgå från faktiska människor och deras behov. Ofta får vi kunskapen i ett förstudiearbete, och i andra fall genom specifika aktiviteter under projektets gång. Självklart tar vi hänsyn till affärsmål, webbplatsen mål, designprinciper och annat för att få en så bra bild som möjligt av vad vi ska skapa.

2. Visualisera behov och definiera problem och utmaningar

Vi sammanställer insikterna och visualiserar användarnas behov. Samtidigt definierar vi de problem vi ska lösa med det digitala konceptet. Det finns olika sätt att dokumentera på: user storys, kundresor, personas, användargrupper med mera. Vi avgränsar och prioriterar också för att inte försöka lösa för många eller för stora problem på en gång. När det gäller koncept och design är prioriteringen en av de viktigaste aspekterna för att lyckas ta fram ett koncept som fungerar för alla användare och enheter.

3. Generera idéer och skissa på lösningar

Dags att generera idéer och ta fram förslag på lösningar. Ofta använder vi oss av workshops där vi tillsammans tar fram designförslag.

Formen och den visuella designen ska lyfta de värden ni vill förmedla, och få besökarna att vilja använda webbplatsen, ta till sig innehållet och interagera med funktionerna.

Responsiv webbdesign är en självklarhet idag. Responsiv design innebär att layouten förändras beroende på vilken storlek på skärm besökaren har. Vi har ofta vår utgångspunkt i det mobila läget. Det har visat sig vara ett lyckat angreppssätt som ger en bra prioritering även för desktoplösningen.

4. Testa och validera

Till sist testar och validerar vi gärna våra idéer. Med hjälp av enkla pappersskisser eller lite mer avancerade prototyper kan vi effektivt testa i olika faser av projektet. Med användningstesterna får vi snabbt reda på vad som fungerar utan att behöva lägga för mycket tid på utveckling. Vi testar våra lösningsförslag på användare och använder resultatet för att förbättra designen.