Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet eller webbtillgänglighet innebär att webbplatser, intranät och digitala tjänster ska kunna användas av så många människor som möjligt, oavsett till exempel funktionsnedsättning. Att jobba med digital tillgänglighet är viktigt för oss. Bland annat handlar det om social hållbarhet och rättvisa. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda de tjänster vi tar fram och utvecklar.

Tillgängliga webbplatser är användbara webbplatser

Tillgängliga webbplatser ger nöjda användare. När vi följer de krav som finns för digital tillgänglighet (WCAG och EN301549) blir den digitala lösningen lättare att använda för alla. En bonus är att Google älskar tillgängliga webbplatser. Ert arbete med tillgänglighet på webben hjälper också till att förbättra sökmotoroptimeringen.

Lagstiftning om digital tillgänglighet

I Sverige har vi Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service som bland annat myndigheter, kommuner och regional service med flera måste följa. Snart berörs även andra sektorer (e-handel, banker, företag som erbjuder persontransporter med flera) av liknande krav eftersom även Tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Och även om er organisation eller företag inte ännu berörs av lagkrav är det klokt att säkerställa god tillgänglighet. Det tjänar vi alla på.

Vi kan tillgänglighet i digitala tjänster

På Metamatrix har vi jobbat länge med digital tillgänglighet. För oss är det en självklarhet att bygga hållbara och tillgängliga digitala lösningar som följer gällande standarder för tillgänglighet. På uppdrag av bland annat Myndigheten för digital förvaltning har vi arbetat med Vägledningen för webbutveckling som under många år varit de officiella riktlinjerna för hur svenska webbplatser bör göras tillgängliga för alla.

Våra tjänster inom tillgänglig webb

Vi erbjuder många tjänster inom digital tillgänglighet, men vi utgår såklart från era specifika behov.

Tillgänglighetsgranskning av era tjänster

Möter er digitala tjänst, webbplats, intranät eller app de lagkrav som finns? Vilka är de viktigaste tillgänglighets- och användbarhetsproblemen ni behöver åtgärda? Validerar er tekniska lösning mot de kodstandarder som finns? Var finns de lågt hängande frukterna?

I en tillgänglighetsgranskning går vi igenom er webbplats utifrån alla aspekter på tillgänglighet – teknik, design, struktur och innehåll. Vi presenterar en rapport och förklarar för er vilka åtgärder ni behöver ta tag i för att leva upp till kraven och går igenom vilka krav som är mest prioriterade att börja med.

Utbildningar i tillgänglighet

Vi ordnar kurser i tillgänglighet och har gjort så i flera år. Kurserna är populära och får goda betyg av kursdeltagarna. Vi skräddarsyr också gärna utbildningar utifrån era behov. Vi kan till exempel sätta ihop en utbildning för era redaktörer och kommunikatörer eller för er interna IT-avdelning. Eller så håller vi en dragning för er reklambyrå eller designbyrå.

Det här är några exempel på vad vi kan erbjuda inom tillgänglighet men vi skräddarsyr gärna en lösning utifrån era behov.

Bygga ny tillgänglig webbplats

Det finns många fördelar med att bygga en webbplats tillgänglig från början. Våra kunder ställer ofta kravet att webbplatsen ska utvecklas enligt den standard och den lagar som finns. Vi tar ett helhetsgrepp och genomför både behovsanalys, design och utvecklingsprojekt.

Modell och metoder för en tillgänglig förvaltning

Många gånger läggs tid på tillgänglighet under ett utvecklingsprojekt och inför en lansering. Men för att den digitala lösningen ska fortsätta att vara tillgänglig behöver tillgänglighet finnas med som en naturlig del av det löpande arbetet.

Tillsammans med de som arbetar med webben tar vi fram arbetsmetoder och en förvaltningsmodell som säkrar tillgängligheten och som är skräddarsydd för er och er organisation. Kombinerat med internutbildning och riktlinjer skapar vi möjlighet för er att bibehålla en tillgänglig webb och en hållbar och proaktiv förvaltning och optimering av era digitala tjänster.

Mognadsmätning av tillgängligheten

Jobbar ni med digital tillgänglighet men känner att hela verksamheten inte är med på tåget? Har ni gått utbildningar utan att det gett önskad effekt? För att åstadkomma en bestående förändring som omfattar hela verksamheten behöver arbetet med digital tillgänglighet "bli en del av kulturen" - rutiner och processer behöver anpassas och alla delar i verksamheten behöver dra åt samma håll. Detta tar tid och ett första steg i en förändringsresa är att ta reda på nuläget och var ni står mognadsmässigt idag.

Våra experter leder en workshop som ger er en helhetsbild över var ni befinner er mognadsmässigt i ert arbete med digital tillgänglighet och vilka delar ni ska fokusera på framåt. Mognadsmätningen bygger på en modell framtagen av W3C för att mäta en verksamhets mognad inom digital tillgänglighet. Vi kallar den avocado-modellen.

Stöd vid upphandling, kravspecifikation eller granskning efter lansering

Står ni inför en upphandling eller ska kravställa en webbplats? Vi bistår med kompetens så att rätt krav ställs när det gäller tillgänglighet redan från början. Vi kan också göra en granskning av tillgängligheten för att kontrollera att en leverantör mött de krav som ställts på tillgänglighet i ett utvecklingsprojekt, innan eller efter lansering.