Vi pratar om webbanalys och webbstatistik från allra första början.

Redan när vi tar fram en webbplats är det viktigt att ha en strategi för vad och hur det ska mätas. Vi vill att webbplatsens effektmål ska vara mätbara och använder den data som samlas in för att fatta rätt beslut och som ett stöd i utvecklings- och innehållsarbetet. Webbanalys hjälper oss att förstå dina besökare och du lär dig att observera resultatet av ditt eget arbete. Webbanalys ger både underlag till stategiska och operativa beslut.

Google Analytics, Google Data Studio och andra verktyg

Nästan alla börjar med Google Analytics. Vår erfarenhet är att i många fall kan det vara värt att komplettera Google Analytics med mer specialiserade verktyg, till exempel Google Data Studio, Google Tag Manager, Google Search Console eller Hotjar.

Google Data Studio kan användas för att visualisera data från olika källor och skräddarsy rapporter utifrån din verksamhets behov. Istället för att försöka tolka data i Google Analytics kan du presentera den på ett lättillgängligt sätt i Google Data Studio.

Google Tag Manager hjälper till att hantera och kategorisera olika taggar på webbplatsen vilket gör det lättare att följa upp hur olika funktioner används på webbplatsen eller olika marknadsföringsåtgärder.

Google Search Console hjälper till att analysera söktrafiken från Google. Hotjar används för detaljerade analyser. Hotjar samlar en rad funktioner såsom heatmaps, feedback polls och man kan även spela in musrörelser och klick från besökarna för att identifiera eventuella problem man har på sin webbplats.

Löpande webbanalys för optimering är en del av förvaltningen

När vi som din strategiska partner förvaltar en webbplats analyserar vi webbstatistiken löpande för att bedöma om webbplatsen möter de effektmål, konverteringsmål och användningsmål som vi har identifierat tillsammans.

Webbanalys ska leda till förbättring

Webbanalys ska leda fram till förbättringsförslag av webbplatsen. Tillsammans med interaktionsdesignerns, innehållsstrateger och grafiska formgivare tar vi fram förslag på vad som kan förbättras. Allt motiverat av webbanalys. För att säkerställa att förslagen ger effekt arbetar vi gärna med A/B-tester av de förändringar som görs.

Kurser i webbanalys

Vi ordnar öppna kurser inom webbanalys. Är du intresserad av en mer anpassad kurs för er organisation eller företag ordnar vi naturligtvis det också.

Kontakta Patrik Hassel för mer information.