Vi pratar om webbanalys och webbstatistik från allra första början.

Redan när vi tar fram en webbplats är det viktigt att ha en strategi för vad och hur det ska mätas. Vi vill att webbplatsens effektmål ska vara mätbara och använder den data som samlas in för att fatta rätt beslut och som ett stöd i utvecklings- och innehållsarbetet. Webbanalys hjälper oss att förstå dina besökare och du lär dig att observera resultatet av ditt eget arbete.

Google Analytics, Google Tag Manager och andra verktyg

Nästan alla börjar med Google Analytics. Vår erfarenhet är att i många fall kan det vara värt att komplettera Google Analytics med mer specialiserade verktyg, till exempel Google Tag Manager, Google Search console, Crazy Egg, MixPanel eller Hotjar.

Google Tag Manager hjälper till att hantera och kategorisera olika taggar på webbplatsen vilket gör det lättare att följa upp hur olika funktioner används på webbplatsen eller olika marknadsföringsåtgärder.

Google Search Console hjälper till att analysera söktrafiken och hur Google uppfattar webbplatsen.Crazy Egg är bra på att skapa så kallade ”heatmaps” medan vi rekommenderar MixPanel och Hojtar för mer detaljerad analys av enskilda användare eller segment på webbplatsen. Hotjar samlar en rad funktioner såsom heatmaps, feedback polls och man kan även spela in musrörelser och klick från besökarna för att identifiera eventuella problem man har på sin webbplats.

Löpande webbanalys i webbförvaltningen

När vi som din strategiska partner förvaltar en webbplats analyserar vi webbstatistiken löpande för att bedöma om webbplatsen möter de effektmål, konverteringsmål och användningsmål som vi har är identifieratde.

Kurser i webbanalys

Vi ordnar uppskattade kurser inom webbanalys. Kursen Förstå dina besökare - webbanalys, statistik och användningstester är startpunkten för dig som vill lära dig grunderna i webbanalys.

Är du intresserad av en mer anpassad kurs för er organisation eller företag ordnar vi naturligtvis det också.

Kontakta Patrik Hassel för mer information.