Episerver CMS och Umbraco CMS 

Vi arbetar med dokumenterade plattformar som .NET och med standardprodukter som Episerver CMS och Umbraco CMS för att ge våra kunder maximal utväxling på sin webbsatsning.

Certifierade utvecklare och agil utveckling

Våra utvecklare är erfarna och certifierade och vi jobbar med agil utvecklingsmetodik som vi anpassar för större projekt respektive löpande förvaltning eller enstaka ärenden.

Integration mot andra system

Vi är vana vid och har god erfarenhet av integration av externa system. Allt från större CRM som Microsoft dynamics, SharePoint och Lime, till mindre unika lösningar. Vi arbetar med moduler för integration som skalar uppåt från att ge generellt stöd för till exempel cache-hantering och transaktionsloggning, till mer kompletta ramverk för specifika plattformar.

Inom utveckling är hållbarhet och effektivitet våra viktigaste ledord. För oss innebär det att vi arbetar med stabila versioner av välkända ramverk och begränsar beroende av tredjepartsprodukter. Vi har tagit fram egna metoder för återanvändning genom våra modulära ramverk, som fungerar för byggstenar för en webbplats och vi använder skalbara moduler för integration.

Automatiska tester och produktionssättningar

För oss är det viktigt att vi håller en hög kvalitet i våra leveranser. Det gör vi genom att använda en etablerad modell för kodhantering som fungerar bra tillsammans med agil utveckling, men även för att vi har automatiserat stora delar av processen för test och produktionssättning. Då får vi utvecklare istället en övervakande och kontrollerande roll i stället för utförande.

De flesta processer och system vi använder är till stor del självdokumenterande för att ge en god spårbarhet när vi gör förändringar.

Kontinuerliga uppdateringar

I likhet med alla IT-system har webbpubliceringssystem ett behov av kontinuerlig uppdatering och underhåll. Tillsammans med dig som kund kommer vi överrens hur många gånger per år vi ska uppdatera plattformen och utföra underhåll i kodprojekten.