Webbplatser och intranät går från att vara informationsstunga till att bli uppgifts- och nyttoorienterade, utan att ge avkall på ett bra innehåll. Alla delar måste samverka för att få till en bra webbplats.

Utifrån vår erfarenhet och kunskap har vi satt samman ett ramverk som hjälper oss att guida våra kunder till den bästa digitala användarupplevelsen på kortast möjliga tid. Varje steg i processen är lika viktigt för att skapa konceptet. Vi hoppar aldrig över något steg, men anpassar oss gärna till era förutsättningar och ambitionsnivå.

Användarcentrerade metoder

Vi använder oss av användarcentrerade metoder för att ta fram konceptet. Innehållet, strukturen och webbplatsens koncept bör alltid utgå från målgruppernas behov av information och vad de vill uppleva och göra på webbplatsen.

Under processen tar vi reda på och svarar tillsammans på frågor kring:

  • verksamhetens mål och webbplatsens effektmål
  • mätpunkter som är viktiga för måluppfyllelsen
  • användarnas drivkrafter, önskemål, behov
  • nuvarande användning av webbplatsen
  • innehållets prioriteringar och informationsstruktur
  • hur webbplatsen ska se ut och fungera – interaktionsdesign och kravspec
  • den grafiska formen.

När det gäller koncept och design är prioriteringen en av de viktigaste aspekterna för att lyckas ta fram ett koncept som fungerar för alla olika användare och för alla enheter.

Responsiv design är en självklarhet idag

Vi använder oss alltid av responsiv webbdesign vilket innebär en design där layouten förändras beroende på vilken storlek på skärm besökaren har. Innehållet anpassar sig efter skärmstorleken och du kan surfa med datorplatta, mobiltelefon eller dator och få en lika bra användarupplevelse på alla plattformar.

Att ta fram ett koncept och en design med utgångspunkt från det mobila läget är ett lyckat angreppssätt som ger en bra prioritering även för desktoplösningen.

Formen och den visuella designen ska lyfta de värden ni vill förmedla, och få besökarna att vilja använda webbplatsen, ta till sig innehållet och interagera med funktionerna.

Personas, digitala styleguiden och användningstester

För att dokumentera och visualisera användarna och konceptet använder vi oss av kundresor och personas, vi gör interaktionsdesign och tar fram digitala styleguides som på ett effektivt sätt förmedlar konceptet till utvecklarna. Vi testar våra lösningsförslag med hjälp av olika former av användningstester. Ibland testar vi på pappersskisser, ibland med hjälp av en prototyp.

Vi träffar gärna användarna och tar hjälp av dem för att komma rätt.

Kontakta oss om du behöver hjälp med ert digitala koncept.