Tillgänglighet på webben har alltid varit viktigt men är nu mer aktuellt än någonsin. EU-direktivet om webbtillgänglighet resulterade i vår nya lag om tillgänglighet till digital offentlig service som började gälla 1 januari 2019. Det innebär att webbplatser, intranät, appar och andra digitala lösningar från offentliga aktörer måste vara tillgängliga. Även vissa privata aktörer som är offentligt finansierade som till exempel skola, sjukvård och omsorg, omfattas av den nya lagen, och även andra delar av privat sektor berörs av snarlika krav genom EU:s tillgänglighetsdirektiv som införs något senare.

Tillgängliga webbplatser är användbara webbplatser

Att jobba med tillgänglighet är viktigt av fler aspekter än att följa lagen. Framförallt handlar det om rättvisa, digitala lösningar ska kunna användas av alla i samhället. Det är också så att tillgängliga webbplatser ofta ger nöjdare användare. Kraven som ställs när det gäller tillgänglighet gör ofta den digitala lösningen mer lättanvänd för alla användare. En bonus är att Google älskar tillgängliga webbplatser, så arbetet med tillgänglighet hjälper också till med sökmotoroptimeringen.

Vi kan tillgänglighet

På Metamatrix har vi jobbat länge med tillgänglighet. För oss är det en självklarhet att bygga hållbara och tillgängliga digitala lösningar som följer gällande standarder för tillgänglighet. Två av våra medarbetare, Pär Lannerö och Pia Flodquist, har på uppdrag av Post- och telestyrelsen, och i samarbete med Myndigheten för digital förvaltning, arbetat med att förvalta, marknadsföra och vidareutveckla Vägledningen för webbutveckling. Riktlinjerna beskriver bland annat hur svenska webbplatser bör göras tillgängliga för alla. Sedan flera år tillbaka har vi hållit uppskattade utbildningar i tillgänglighet och vi har kunskap om tillgänglighet från många aspekter.

Våra tjänster inom tillgänglighet

Vi bistår er gärna med vår kunskap kring tillgängliga webbplatser så att er webbplats lever upp till den nya lagen om tillgänglighet. Några exempel på vad vi erbjuder inom tillgänglighet kan du läsa mer om här, men vi utgår såklart från era specifika behov.

Tillgänglighetsgranskning

Möter webbplatsen, intranätet, eller extranätet de krav som den nya lagen ställer på tillgänglighet? Vilka är de viktigaste tillgänglighets- och användbarhetsproblemen att åtgärda? Validerar lösningen mot de kodstandarder som finns? Var finns de löst hängande frukterna?

I en tillgänglighetsgranskning går vi igenom er webbplats från alla aspekter på tillgänglighet – teknik, design, struktur och innehåll. Vi presenterar en rapport över vilka åtgärder som behövs för att leva upp kraven och går igenom vilka som är mest prioriterade att börja med.

Tillgänglighet för redaktören

Tillgänglighet på webben handlar inte bara om hur koden är skriven, utan även hur redaktörerna arbetar med texter, rubriker, länkar, alt-texter med mera. Dåliga texter kan göra en i övrigt bra webbplats svår att använda, medan tillgängliga webbplatser per automatik ofta är bättre sökmotoroptimerade. Har ni en webbplats med mycket innehåll och är osäker på hur det ser ut med tillgängligheten? Kanske är ni många redaktörer som är inne och jobbar och saknar riktlinjer? Hur används rubriker, mellanrubriker, länkar, bilder och alt-texter? Vi hjälper att se över struktur, språk och texter. Vi utbildar era webbredaktörer och tar fram riktlinjer för hur ni ska hålla innehållet tillgängligt även i framtiden.

Stöd vid upphandling, kravspecifikation eller granskning efter lansering

Står ni inför en upphandling eller ska kravställa en webbplats? Vi bistår med kompetens så att rätt krav ställs när det gäller tillgänglighet redan från början. Vi kan också göra en granskning för att kontrollera att en leverantör mött de krav som ställts på tillgänglighet i ett utvecklingsprojekt, innan eller efter lansering.

Bygga ny webbplats

Det finns många fördelar med att bygga en webbplats tillgänglig från början. Vi tar ett helhetsgrepp och genomför både behovsanalys, design och utvecklingsprojekt.

Tillgänglig förvaltning

Många gånger läggs tid på tillgänglighet under ett utvecklingsprojekt och inför en lansering. Men för att den digitala lösningen ska fortsätta att vara tillgänglig behöver tillgänglighet finnas med som en naturlig del av det löpande arbetet.

Tillsammans med de som arbetar med webben tar vi fram arbetsmetoder och en förvaltningsmodell som säkrar tillgängligheten och som är skräddarsydd för er och er organisation. Kombinerat med internutbildning och riktlinjer skapar vi möjlighet för er att bibehålla en tillgänglig webb och en hållbar och proaktiv förvaltning.

Utbildningar i tillgänglighet

Vi ordnar kurser i tillgänglighet och har gjort så i flera år. Kurserna är populära och får goda betyg av kursdeltagarna. Vi skräddarsyr också gärna utbildningar utifrån era behov. Vi kan till exempel sätta ihop en utbildning för era redaktörer och kommunikatörer eller för er interna IT-avdelning. Eller så håller vi en dragning för er reklambyrå eller designbyrå.

Det här är några exempel på vad vi kan erbjuda inom tillgänglighet men vi skräddarsyr gärna en lösning utifrån era behov.

Web Disability Simulator för Chrome

Metamatrix har utvecklat webbläsartillägg Web Disability Simulator för Chrome. Tillägget hjälper dig att förstå och uppleva en del av de hinder som skapas genom en icke tillgänglig webbplats. Läs mer om Web Disability Simulator och dess bakgrund.