I alla våra samarbeten har vi ett sätt att jobba på som grundar sig i principer från tjänstedesign. Med ett gränsöverskridande fokus på användaren, nedbrytning av komplexa problem i mindre beståndsdelar och ett holistiskt tankesätt designar vi lösningar som är förankrade i våra kunders verklighet, och som känns bra i magen.

Förstå användaren och organisationen

En förutsättning för våra projekt är förståelse. Vi behöver lära känna era användare för att förstå deras beteenden och behov. Vi behöver också förstå er organisation för att skapa förståelse för hur era affärsmål ska möta era användares behov.

Design med tillgänglighet genom hela processen

I alla våra projekt och kompetenser finns kunskap om tillgänglighet med från första möte till sista penseldraget. Vi vet vad konsekvenserna blir av att skjuta upp eller strunta i den digitala tillgängligheten. Därför har vi det med från början när vi designar. Då blir upplevelsen bättre för alla användare, och lösningen har bäst förutsättningar att ge värde under en lång tid.

Långsiktiga strategier

Digitala tjänster och produkter ska hålla länge. Allt för många webbplatser lever något år, om ens det. Vi har sett exempel på det mesta genom åren, och vet vilka strategier som brukar hålla i längden. Att designa för att kunna förändra är viktigast eftersom organisationer, användare och samhällen förändras.

Vi tar helst beslut nu som gör att vi är bättre rustade för framtida anpassningar.