Hos oss jobbar utvecklare, strateger och designers med en gemensam drivkraft att förbättra det som redan är bra. Utifrån kunskap om er organisation och verksamhet samt era användares faktiska behov guidar vi er till strategiskt smarta beslut så att vi tillsammans utvecklar era digitala satsningar och skapar värde över tid.

"Jag gillar att jobba med Metamatrix! På tårna som jäkla ballerinor!"

Anna Verputten, webbansvarig Riksförbundet M Sverige

Fokus på helhetsbilden

En digital tjänst eller produkt är är ofta en kontaktpunkt mot användare som sitter ihop i en lång kedja av kontaktpunkter, en kundresa. Om inte en digital tjänst är designad med övriga kontaktpunkter i åtanke brister helhetsupplevelsen, och hela tjänsten riskerar i värsta fall att tappa relevans ur användarens perspektiv.

Därför ser vi till att inte tappa helhetsbilden i våra samarbeten. Oavsett vilken digital tjänst det är vi jobbar med tittar vi alltid på hur man bäst kan organisera människor,  processer och kommunikation runt den för att göra kundens sammanlagda upplevelse av tjänsten så positiv som möjligt. 

Samarbetsmöten för att förbättra varandra

Samarbetsmöten är till för att kontinuerligt få möjlighet att justera våra samarbetsformer och ändra på dem utifrån både inre och yttre omständigheter. På mötena stämmer vi av aktiviteter och händelser som skett sedan sist. Därefter planerar och blickar vi framåt samt diskuterar eventuella nya behov och utmaningar. Målet är att vi tillsammans ska få så god framförhållning som möjligt.

Vi är stolta över att det förtroende vi löpande får från våra kunder bygger på tillit och ömsesidig respekt. Vi är en personlig byrå som bryr oss om de vi jobbar med, och har arbetat fram sätt att samarbeta med våra kunder där de blir sedda och involverade.