ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, finns i landets alla kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF:s digitala kanaler ska profilera ABF som en tydlig aktör som deltar i samhällsdebatten och som genom folkbildning verkar för demokratisk förändringskraft och att göra en annan värld möjlig.

Nära samarbete framgångsfaktor

Metamatrix fick 2017 uppdraget att bygga ABFs nya webbplats. Projektet inleddes med att ABF och Metamatrix tillsammans arbetade fram effektmål, struktur och design. I utvecklingsfasen arbetade vi agilt enligt metoden SCRUM. Metamatrix projektledare Zandra Alkenklev har suttit på plats hos ABF under delar av projektet vilket har bidragit till ett tätt och nära samarbete.

Webbplattformen är byggd i Episerver (version 10) och är integrerad med kurssystemet GUSTAV och bildhanteringsprogrammet ImageVault, samt använder sig av PayEx som betalningsmetod för kurser. På webbplatsen används även sökfunktionen Episerver Find. Utöver abf.se har även webbplatserna fonstret.se, infobanken.abf.se och socialdemokraterna.abf.se ingått i projektet.

"Metamatrix är en proffsig leverantör som utgår från kundens behov av stöd och kommunikation. De lägger sig på en bra nivå så att alla i projektet är med på banan och hintar om möjligt i tid vid eventuella avvikelser från planeringen", säger Jennifer Söderström, kommunikationschef på ABF

Användningstester för att tidigt fånga upp förbättringar

Under projektet har representanter från målgrupperna blivit djupintervjuade i syfte att samla in behov. De har även varit delaktiga i att ta fram webbplatsens informationsstruktur och tyckt till om koncept och design. Användningstester gjordes tidigt i projektet för att snabbt fånga upp förbättringar av konceptet. Vi gjorde även tester i syfte att säkerställa att webben håller hög grad av tillgänglighet, bland annat så testade synskadade igenom webben ordentligt innan lansering.

Fler anmälda till kurser och fler studiecirklar

Webbplatsens målgrupper är deltagare, medlems- och samarbetsorganisationer samt cirkelledare. Målet med den nya webbplatsen är att få fler att hitta och att anmäla sig till kurser, cirklar och studieprogram. Men också att få fler att starta egna studiecirklar. 

"Att få vara med och bidra till folkbildning känns jättebra och stämmer väl med Metamatrix värdegrund och samhällsfokus! Det har varit ett projekt som har präglats av gemensamt engagemang, att tillsammans skapa något bra som gör skillnad", säger Frida Hallén, kundansvarig på Metamatrix.

Besök ABFs nya webbplats här.