Bris hade behov av en kvalificerad resurs på plats under tiden de rekryterade en innehållsproducent till enheten. Uppdraget omfattade framförallt olika typer av innehållsproduktion som innehåll till sociala medier, nyhetsbrev, inbjudningar och produktion av olika typer av texter.

"Metamatrix kommunikatör Linn Norén har varit en mycket uppskattad del av enheten den tiden hon har varit hos oss. Hon har på kort tid satt sig in i den komplexa barnrättsvärlden och från dag ett producerat innehåll till våra kanaler som inte bara håller väldigt hög kvalitet utan också helt ligger i linje med vår tonalitet. Något som inte är det enklaste för någon som kommer utifrån. Linn har tagit stort ansvar för sina projekt, tagit initiativ för att få det underlag hon behöver och genomgående levererat med en jämn och hög kvalitet", säger Anna Fairbrass, Enhetschef, kommunikation och påverkan Bris.

Digital kommunikation och redaktionellt stöd

Metamatrix kommunikatörer har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kommunikation med fokus på digitala kanaler. Förutom redaktionellt stöd och innehållsproduktion kan vi också stötta med redaktionell SEO, konverteringsoptimering, utformning av marknadsföringsmaterial med mera.

"Uppdraget för Bris var fantastiskt roligt. Det är en organisation med ett viktigt uppdrag som präglas av ett stort engagemang och en vilja att kämpa för barnets rättigheter. Jag blev varmt välkomnad av alla på Bris och är glad att ha fått möjlighet att bidra till Bris viktiga arbete", säger Linn Norén, kommunikatör Metamatrix.