Metamatrix har haft förtroendet att jobba med fackförbundet Forena, tidigare FTF, i många år. Våren 2018 lanserade vi en ny webbplats tillsammans. I fokus då stod säker hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR och smidig inloggning för medlemmarna. Men med en webb blir man som bekant aldrig färdig och kort efter lanseringen började vi arbetet med att uppdatera webben för att spegla Forenas nya namn och grafiska profil.

FTF blir Forena

Forena är facket för den som jobbar på ett försäkringsbolag, på en bank som ägs av ett försäkringsbolag eller hos en försäkringsförmedlare. Tidigare hette förbundet FTF men 12 februari 2019 bytte man namn till Forena. Bakgrunden till bytet är en större förändringsprocess som fackförbundet gjort där både varumärke och medlemserbjudanden setts över. 

"Bytet av webb är det främsta ledet i att implementera Forenas namn och visuella identitet. Samarbetet med Metamatrix har fungerat väldigt bra och vi är nöjda med såväl leverans som enskilda medarbetares insatser. En sak som jag uppskattar särskilt är hur väldigt opretentiösa och lätta Metamatrix är att ha att göra med", säger Henry Cohen på Forena.

Tillsammans mot deadline

I samband med namnbytet togs också en ny visuell identitet fram. Byrån Söderhavet var Forenas partner i arbetet med den nya designen och vårt uppdrag var att implementera den på webben. Idag är det ofta så att vi är flera byråer och leverantörer som samarbetar och jobbar parallellt i projekt. För att möjliggöra en snabb process i det här projektet har Metamatrix front-end-utvecklare Calle och Sandra periodvis suttit tillsammans med designers från Söderhavet och jobbat. Vi har också haft ett tätt samarbete med Forena under hela arbetet – ett framgångsrecept för att kunna jobba snabbt och effektivt mot en deadline.

"Jag är stolt över vårt fina samarbete med Forena och Söderhavet i det här projektet. Genom att i perioder även sitta tillsammans och jobba har vi kunnat fatta beslut och snabbt komma framåt – och hålla deadline!",  säger Jeanette Karlsson, projektledare på Metamatrix

Besök Forenas nya webb.