Polisförbundet valde då att anlita Göran Åbonde, digital strateg från Metamatrix, som förbundets interna projektledare för projektet. I uppdraget ingick kravfångst, organisationsutveckling, innehållsplanering, redaktionellt stöd och chefsrådgivning. Men att ta in en extern resurs handlade inte bara om att få in specialistkompetens i projektet utan lika mycket om att ha en person på plats som kunde utmana organisationen och se saker med nya ögon.

Fokus på tydliga mål och nya perspektiv

Att skapa en ny webbplats är ett förändringsarbete som påverkar hela organisationen men som ofta ligger utanför kärnverksamheten i vardagen. Det kan vara svårt att motivera kostnaden för intern spjutspetskompetens inom digitalisering, förändringsledning, kravfångst och agil utveckling. Något som tyvärr kan hämma många organisationers möjligheter att få full effekt av investeringen.

Polisförbundet sökte något mer än en målfokuserad projektledare med erfarenheter från liknande uppdrag. De ville även få in någon som kunde utmana organisationen och ställa, de ibland jobbiga, frågorna för att ge perspektiv på arbetet med framtagandet av den nya webbplatsen.

"Det är lätt att en organisation blir hemmablind och går i invanda spår. Vill man göra något nytt är det därför viktigt att få nya fräscha ögon och nya infallsvinklar när man ska utveckla delar av verksamheten. Göran Åbonde har varit oumbärlig i det avseendet", säger Jenny Engdahl Westbratt, kommunikationschef Polisförbundet.

En webb som håller. Länge.

Utöver uppdraget som intern projektledare fick Metamatrix även uppdraget att bygga den nya webbplatsen.

Arbetet började med att tillsammans ta fram effektmål och målgruppsprioriteringar som låg till grund för koncept och utveckling. Webbanalys, målgruppsintervjuer och intern behovskartläggning var andra viktiga utgångspunkter för arbetet. Grundkravet var att skapa en hållbar webb som kunde leva länge utan behov av större revisioner. En förutsättning var också att tekniken följer tillgänglighetsstandarder som WCAG och att lösningarna anpassas efter den nya svenska lagen om tillgänglighet till digital service och personuppgiftshantering (GDPR).

Den nya webben lanserades 25:e april 2018, besök gärna nya polisförbundet.se.