Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002.

Tydliga effektmål för ekonomiska vinster

Metamatrix och Intrum Justitia har i nära samarbete tagit fram nya webbplatser för hela koncernen. De nya webbplatserna ligger i Episerver 9 och lanserades sommaren 2016.

Redan tidigt i processen hade Intrum Justitia en tydlig vision om vad de ville förändra och utveckla, säger Patrik Hassel, kundansvarig på Metamatrix. De ville ha sammanhållen webbplats som bidrar till verksamheten, skapar fler affärsmöjligheter och ger en bra service till de användare som besöker sajten.

En stor utmaning i projektet var att synkronisera samarbetet med alla de länder som Intrum Justitia bedriver verksamhet i, eftersom lansering gjordes samtidigt på samtliga marknader. En viktigt del av leveransen var att implementera en effektiv förvaltningsstruktur i kombination med en proaktiv utvecklingsprocess för att minska kostnader, underlätta underhåll och att få redaktörer att samverka genom att ta fram goda exempel.

Arbetade med finska för att klara språk med många bokstäver

Framgångsreceptet för att skapa en gemensam webblösning bygger på nära samarbete inom projektgruppen och med webbansvariga i respektive land. Och en god portion uppfinningsrikedom. Vi började arbeta med innehållet tidigt i projektet och testade även innehållet för att kunna vässa och anpassa språket till användarna och deras sätt att uttrycka sig. Även informationsstrukturen är gemensam för alla länder. Vi valde att arbeta med både svenska och finska för att ta höjd för att interaktionsdesignen skulle vara hållbart även för ett språk med många bokstäver i orden

Med hjälp av Metamatrix pedagogiska process landade vi med gemensamma krafter projektet enligt tidtabell och budget, säger Annika Närling, webbansvarig hos Intrum Justitia.

I projektet var vi eniga om att det verkliga arbetet börjar först efter lanseringen. Den fortsatta utvecklingen av webblatserna ska utgå från analyser av användardata i en konstant pågående process.