Socialstyrelsen vill göra det lättare för personer som har utbildning utanför EU och EES att ansöka om legitimation inom hälso- och sjukvården och samtidigt minska handläggningstiderna. Just nu kommer mycket sjukvårdsutbildad personal till Sverige och det är angeläget att de kommer i arbete så snart som möjligt.

Vi på Metamatrix fick förtroendet att ta fram det digitala konceptet för tjänsten med tonvikt på innehållsfrågor och struktur. Och vi är stolta över resultatet som vi hoppas kommer bidra med en rejäl portion samhällsnytta.

Utmaningen var att underlätta och förtydliga ansökningsprocessen för användarna så mycket som möjligt. Det leder till att webbplatsens effektmål uppnås. Effektmålen är att öka antal korrekta ansökningar och minska antal telefonsamtal och mejl till Socialstyrelsen som handlar om enklare frågor kring legitimationsfrågor. Då kan handläggarna koncentrera sin tid på själva ärendena och minska handläggningstiderna, säger Max Walter, projektledare och ansvarig för Metamatrix arbete med konceptutveckling.

Under projektets gång arbetade vi med:

  • Målformuleringar
  • Behovsanalys
  • Personas
  • Tog fram informationsstruktur
  • Interaktionsdes
  • Grafiska designen som bygger på Socialstyrelsens nuvarande grafiska profil.

Vi höll också utbildningar i klarspråk och ”Skriva för webben” och workshops med Socialstyrelsens handläggare för att få dem att fokusera på användarna inför en stor omskrivning av texterna. En eloge till Socialstyrelsen för deras arbete med texterna!

Slutleveransen blev en html-protoyp som visualiserade hela konceptet med gränssnittsdesignen

En av bonuseffekterna är att vi som organisation fått verktyg och metodik för att jobba fram bra innehåll i tätt samarbete mellan webbredaktörer och andra professioner. Genom att alla i arbetsgruppen fått samma utbildning och sedan jobbat tillsammans i skrivstugor har vi sparat massor av tid, fått texter av hög kvalitet och samtidigt haft kul, säger Jenny Ljung, t.f. kommunikationsdirektör på Socialstyrelsen.

I dagsläget innehåller webbplatsen bara information för personer som är utbildade utanför EU och EES. Under våren ska även innehåll för utbildade inom EU och ESS tas fram och för utbildade i Sverige senare i samband med att en e-tjänst för ansökningar tas fram.

Besök Socialstyrelsens webb för legitimation.