International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) är en mellanstatlig organisation som främjar hållbar demokratisk utveckling över hela världen genom att stödja demokratiska reformer samt påverka politik och förhållningssätt.

International IDEA är inne i en fas där de vill förnya sin webbplats www.idea.int med en ny design och ett nytt content management system (CMS). Vi på Metamatrix har hjälpt dem med en förstudie där vi undersökt International IDEA:s webbnärvaro och vilka behov och krav den nya webbplatsen och publiceringsverktyget ska leva upp till.

Rekommendationer kring CMS

Baserat på International IDEA:s behov har vi tagit fram rekommendationer kring vilket CMS som passar dem bäst och hur stor budget och tidsram projektet kommer att behöva. Vi har även undersökt vilka leverantörer som kan tänkas utföra projektet och vilka resurser som kommer att behövas för att underhålla den nya webbplatsen.

Vi är mycket stolta över uppdraget för International IDEA, då deras arbete med att stödja demokratiutveckling i världen väl överensstämmer med vår vision om hållbar webb tillgänglig för alla! Resultatet från vår förstudie blir ett viktigt underlag i organisationens fortsatta arbete med att förnya sin webbplats., säger Frida Hallén, VD på Metamatrix.

Står ni inför att välja CMS?

Det är många aspekter att fundera på inför ert val av CMS. Vilka system ska integreras? Hur kommer redaktörerna att arbeta? Vilka funktioner kommer vi att behöva för att bäst möta användarnas behov? Ska vi välja open source eller lincensbaserat? Vad får det för konsekvenser?

Kontakta Frida Hallén om du vill diskutera ert val av CMS.