Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, lanserade sin nya responsiva webbplats i EPiServer 7.5. Med hållbarhet i fokus, säger de i sitt pressmeddelande.

Vi inledde vår relation med Jernkontoret under 2013, då vi tog fram en designbrief över utmaningar, effektmål, målgrupper och designprinciper som förankrades i ledningsgruppen.

Branschorganisationen ville göra en förflyttning av sitt varumärke och att den nya webbplatsen skulle vara en del i att förverkliga visionen ”Stål formar en bättre framtid”. Jernkontoret upplevde sitt förra CMS som begränsande och ineffektivt, vilket också var en av drivkrafterna till att investera i en ny webbplats och att då välja EPiServer som webbpubliceringssystem.

Projektet har inkluderat att ta fram koncept, design och informationsstruktur, samt utveckla webbplatsen i EPiServer 7.5 MVC med EPiFind som sökmotor. Arbetet med den nya designen har utgått från designprinciperna professionell, inspirerande och värdefull. Ambitionen är att nå ut till en bredare allmänhet och sprida kunskap kring den samhällsnytta som svensk stålindustri bidrar med.

Det är jätteroligt att webbplatsen är lanserad och den är verkligen ett lyft! Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla en ny bildbank i ImageVault, för den stora bildskatt som Jernkontoret gör tillgänglig, säger Zandra Alenklev som är projektledare.

www.jernkontoret.se

Metamatrix har även utvecklat webbplatsen Metalliska material, som är ett strategiskt innovationsprogram som samlar Sveriges metallindustrier.