INCF önskade ett koncept och en webbplats som bättre mappade mot det nya uppdraget: att underlätta arbetet för neuroforskare runt om i världen genom att samordna den globala utvecklingen av neuroinformatik. INCF vill främja vetenskapligt samarbete och utbildning inom neuroinformatik samt fungera som en oberoende internationell förmedlare mellan olika projekt- och forskargrupper. INCFs uppdrag innebär bland annat att tillhandahålla verktyg så att forskargrupper inom neuroinformatik kan organisera sig själva.

Konceptet går hand i hand med INCFs strategi

Den nya strategin och inriktningen blev central för den nya webbplatsen och det koncept vi tog fram.

I would like to express my sincere thanks for your excellent work delivering the new INCF website. The fresh new look is contemporary and the site reflects the ambitions of our new 5 year phase very well. I know that our communications team have enjoyed working with you and have been very pleased by your working methods and prompt delivery.So, thank you very much for that, kommenterar INCFs chef Linda Lanyon vid releasen av webbplatsen.

Tätt samarbete med projektgruppen

Projektet innebar att stötta INCFs projektgrupp i de kommunikativa utmaningar det medför att greppa ett arbetsfält som spänner över alla kontinenter. Tillsammans med INCFs projektgrupp tog vi fram en strategisk inriktning för webbplatsen, genomförde en behovsanalys och stöttade INCF i arbetet med att samla in data från målgrupperna. Vi tog fram interaktionsdesign, grafisk form och en kravspecifikation för den nya webbplatsen. Baserat på de insamlade kraven och behoven gjorde vi ett urval och en utvärdering av ett antal Web Content Management-system och valet föll på Drupal.

Vi tog även fram en HTML-prototyp som använts till att genomföra användningstester och senare för att implementera gränssnittsdesignen i Drupal.

Vår samarbetspartner Happiness utvecklade sedan webbplatsen i Drupal. Vi var med som användbarhetsexperter under utvecklingsfasen.

Besök gärna INCF webbplats.