Bakgrund och vår historia med KFO och Arbetsgivaralliansen

KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation med cirka 3500 medlemsföretag. Många av medlemmarna är kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. Med så många medlemmar och 25 anställda är det viktigt att webbplatsen underlättar och effektiviserar de anställdas arbete och hjälper dem att stödja organisationens medlemmar. KFO har dessutom höga krav på en tillgänglig webbplats, inte minst för att flera av medlemmarna är handikapporganisationer.

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer som bidrar med professionell arbetsgivarkompetens i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel frågor kring arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.

Metamatrix har samarbetat med KFO sedan 2010 då vi gjorde en behovsanalys, tog fram koncept och utvecklade deras tidigare webbplats. Under 2015 var det dags att ta fram ett uppdaterat responsivt koncept och även utveckla webbplatsen i senaste versionen av EPiServer. KFO och Arbetsgivaralliansen har haft ett gemensamt samarbetsavtal med Metamatrix för support och förvaltning och vi optimerar och förvaltar webbplatserna löpande. Efter hösten 2019 har organisationerna separata webbplatser.

Utmaningar och mål

Arbetsgivarorganisationen KFOs och Arbetsgivaralliansens nya webbplatser delar både kod- och databas och webbarna kan även dela innehåll. Ett värdefullt samarbete som båda organisationerna tjänar på – både kostnadsmässigt och redaktionellt. Och för oss på Metamatrix blev det ett intressant projekt som vi naturligtvis är stolta över.

På KFOs rådgivningssidor finns allt man behöver veta i sin roll som arbetsgivare såsom olika anställningsformer, vilket ansvar en styrelse har eller hur man tar över en tidigare verksamhet. Medlemmarna kommer åt informationen bakom inloggningen. Webbplatsen har en integration mot medlemssystemet Lime som hanterar administration, service och rådgivning till medlemmarna. För en inloggad användare innebär den nya webbplatsen ett lyft genom att man som besökare hittar relevanta dokument kopplade direkt till innehåll som är anpassat till just dig såsom avtal, mallar med mera.

Arbetssätt och process

Projektet startade med en rad av workshops för att arbeta igenom de stora delarna på KFOs webbplats såsom mobilanpassad navigation och funktionalitet kring KFOs kursverksamhet. Tillsammans med kunden tog vi fram funktionella krav på den nya webbplatsen i form av scenarion och skisser. Interaktionsdesignen konkretiserades för kunden genom skisser i Balsamiq.

Färgerna och den grafiska profilen som togs fram till den tidigare webbplatsen fungerade i stort men vi tog fram en del nya komponenter och åskådliggjorde detta med en stilplatta.

 

KFO_Style

De tidigare värdeorden för webbplatsen behölls och vi hoppas att det avspeglas på webbplatsen som ska känna seriös, trovärdig och personlig.  

Resultat

Webbplatsen lanserades i november 2015 och är byggd i EPiServer 7.5 med EPiFind som sökmotor. Webbplatsen gjordes responsiv med hjälp av ramverket Twitter Bootstrap. Den har en integration till medlemssystemet Lime, så att medlemmarna kan logga in på webbplatsen och se sina kollektivavtal och annan information anpassad just för dem. Besök KFOs webbplats

Kontakt

Kontakta gärna vår kundansvariga Frida Hallén om du vill veta mer!