En av nyheterna med Finansförbundets nya responsiva webbplats är att medlemmar kan logga in med hjälp av sitt mobila Bank-ID. Det uppskattas naturligtvis av branschen. Vid den senaste releasen fick webbplatsen en hel del nyheter som framför allt märks efter att användaren har loggat in.

Integration mot CRM (Customer relationship management)

Bakom inloggning hittar medlemmarna allt som rör deras personliga information och de kan enkelt själva ändra sina medlemsuppgifter. Via Mina sidor kan de också anmäla sig till kurser och aktiviteter, och här hittar de också sina nya klubbsidor.  

De medlemmar som är förtroendevalda hittar naturligtvis även allt som rör sitt uppdrag bakom inloggningen.

En nyhet för redaktörerna är att vi gjort det möjligt för dem att skapa olika besökargrupper, med hjälp av data som genereras från deras medlemssystem. På så vis kan redaktörerna enkelt rikta information till olika grupperingar av medlemmar.

EpiServer 7.1 och ramverket Bootstrap

Webbplatsen är byggd i Episerver 7.1 och bygger på det responsiva ramverket Twitters Bootstrap. Responsiva ramverk används för att bygga upp gränssnittet mot användaren. Twitters Bootstrap innehåller flera verktyg för att göra utvecklingen av gränssnittskoden enklare och mer standardiserad.

Finansförbundets webbplats har en integration mot Mysofts medlemssystem.

Webbplatsen lanserades mars 2015.