Skatteverket genomför just nu ett stort informationsprojekt i syfte att digitalisera myndighetens rättsliga handledningar för att göra informationen tillgänglig via sin webbplats. Målet är att göra en rättslig digital vägledning för alla de personer som arbetar med skatterättsliga frågor i Sverige, oavsett om de är anställda inom Skatteverket eller inte. Idag ligger innehållet i ett tjugotal PDF:er som även säljs som böcker med årliga revideringar av innehållet. Sammanlagt består det av cirka 10 000 sidor text om hur skattelagarna ska tolkas. Komplexiteten i materialet gjorde det nödvändigt att göra en grundläggande informationsanalys.

Informationsanalys och redaktionella riktlinjer

Till stor del är det här ett omskrivningsprojekt som krävt en genomgripande informationsanalys och redaktionella riktlinjer för de hundratal jurister som skriver om materialet.

Parallellt med behovsanalys och interaktionsdesign genomförde vi en informationsanalys. Syftet var att se vilka olika typer av innehåll det finns, hur olika innehållstyper relaterar till varandra och hur informationen ska struktureras och presenteras för att ge besökarna en optimal användarupplevelse.

Vi arbetade även med att ta fram redaktionella riktlinjer och verktyg för de skribenter och redaktörer som ska arbeta med omskrivning och webbanpassning av texterna. Såväl interaktionsdesign, struktur som riktlinjer användningstestades löpande på de som ska använda systemet och riktlinjerna.

Interaktionsdesign och struktur

I korthet bestod vårt uppdrag i att genomföra behovs- och informationsanalysen, ta fram och testa interaktionsdesign och en hierarkisk struktur, ta fram redaktionella riktlinjer och verktyg till skribenter, skissa på en kommande förvaltningsorganisation, introducera och hjälpa juristerna att skriva webb- och klarspråksanpassad text.

Nu börjar Skatteverkets Rättsliga vägledning sakta på att rullas ut och vi är stolta över att ha haft så mycket inflytande i projektet.

Behöver ni en innehållsanalys?

Har du mycket innehåll som du inte vet hur du ska angripa? Ni kanske måste prioritera innehållet eller göra en analys av hur det bättre kan anpassas med målgruppen?

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med att analysera och strukturera stora mängder av innehåll. Kontakta Pia Flodquist så kan ni tillsammans diskutera hur ni ska gå vidare.