Skatteverket genomförde ett stort informationsprojekt i syfte att digitalisera myndighetens rättsliga handledningar för att göra informationen tillgänglig via sin webbplats. Målet var att göra en rättslig digital vägledning för alla som arbetar med skatterättsliga frågor i Sverige, oavsett om de är anställda på Skatteverket eller inte. Tidigare låg innehållet i ett tjugotal PDF:er som även såldes som böcker med årliga revideringar av innehållet. Sammanlagt cirka 10 000 sidor text om hur skattelagarna tolkas. Komplexiteten i materialet gjorde det nödvändigt att göra en grundläggande informationsanalys.

Informationsanalys och redaktionella riktlinjer

Parallellt med behovsanalys och interaktionsdesign genomförde vi en informationsanalys. Syftet var att se vilka olika typer av innehåll det fanns, hur olika innehållstyper relaterarade till varandra och hur informationen sedan skulle struktureras och presenteras för att ge besökarna en optimal användarupplevelse.

Vi arbetade även med att ta fram redaktionella riktlinjer och verktyg för de skribenter och redaktörer som idag arbetar med texterna. Såväl interaktionsdesign, struktur som riktlinjer användningstestades löpande på de som ska använda systemet och riktlinjerna.

Komplext uppdrag med många delar

Vårt uppdrag bestod i att genomföra behovs- och informationsanalys, ta fram och testa interaktionsdesign och den hierarkiska strukturen. Vi tog också fram redaktionella riktlinjer och verktyg till skribenter, skissade på en kommande förvaltningsorganisation, introducerade och hjälpte juristerna att skriva webb- och klarspråksanpassad text.

Skatteverkets Rättsliga vägledning och 10000 sidor text är digitaliserade och omstrukturerade. Vi är så stolta över att ha haft så mycket inflytande i projektet.

Har du mycket innehåll som du inte vet hur du ska angripa? Ni kanske måste prioritera innehållet eller göra en analys av hur det bättre kan anpassas till era användare?

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med att analysera och strukturera stora mängder innehåll. Kontakta Pia Flodquist och diskutera hur ni tillsammans kan gå vidare.