Ett av målen med Patent- och registreringsverkets (PRV) nya responsiva webbplats är att lyfta och uppmärksamma immaterialrätten på ett tillgängligt sätt för besökarna. Immaterialrätt handlar om frågor som rör patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Den nya webbplatsen är byggd i EPiServer 7.5 med EPiFind som sökmotor. Efter lansering har den uppgraderats till Episervers senaste version. Webbplatsen gjordes responsiv med hjälp av ramverket Twitter Bootstrap.

Innehållstyper och skissworkshop

Vi startade projektet med att göra en inventering och analys av innehållstyper (såsom nyhet, blogginlägg, film, artikel) på den tidigare webbplatsen.

Därefter genomförde vi en gemensam skissworkshop där vi tog fram förslag på hur olika sidtyper skulle se ut och vilka block som skulle användas på dessa sidor. Vi valde att arbeta med handritade skisser. De är snabba att arbeta med och lika effektiva i diskussioner kring behov, krav och interaktionsdesign som genomarbetade skisser i ett program.

Med utgångspunkt i diskussionerna tog Metamatrix fram en prototyp för interaktionsdesign som testades på användarna med hjälp av användningstester.

Den nya grafiska formen togs fram utifrån PRVs befintliga grafiska profil.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med handritade skisser för att ta fram nya koncept? Kontakta oss!