Vi har tillsammans arbetat nära varandra under projektet och Metamatrix har varit lyhörda och kreativa med att ta fram koncept på hur vi kan effektivisera vår nya webbplats, säger Binaji Marouf från NBV.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, är landets äldsta studieförbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. NBV arbetar med frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. De finns över hela landet och har studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. NBV värnar om mångfalden vilket märks genom samarbetet med olika organisationer, här finns nykterhets- och invandrarorganisationer samt organisationer som Kriminellas Revansch i Samhället och Djurens rätt. Vi är glada och stolta för att NBV valde Metamatrix som leverantör av konceptet för deras nya webbplats.

Målet med webbplatsen är att bidra till att NBV växer genom att locka till sig fler cirkeldeltagare och öka antal personer som vill starta studiecirklar. Ett annat mål är att minska NBVs interna kostnader. Strategin blir därför att tillhandahålla så pass bra material och anpassa konceptet efter de personer som idag är eller vill bli cirkelledare så att fler blir intresserade av att starta studiecirkel under NBVs flagg.

Strategin och målen för webbplatsen arbetade vi fram tillsammans med NBVs ledningsgrupp och delar av kansliet.

Arbetet med Metamatrix har varit givande. Vi har tillsammans arbetat nära varandra under projektet och Metamatrix har varit lyhörda och kreativa med att ta fram koncept på hur vi kan effektivisera vår nya webbplats. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete och tror resultatet kommer ge oss det vi behöver för att ta vår webbplats till nästa nivå, säger Binaji Marouf, kommunikatör på NBV.

För att förstå användarnas behov analyserade vi webbstatistik och genomförde fokusgrupper med personer från medlemsorganisationerna, med cirkelledare och med deltagare i NBVs studiecirklar. Resultatet dokumenterades i form av personas, som är en bra metod för att skapa en lätthanterlig bild av användarnas behov som fler än bara projektgruppen förstår. Personas använde vi till exempel för ytterligare diskussioner i ledningsgruppen för att förklara hur det kommer sig att vi gjort de vägval vi gjort under projektet, men vi har även använt personas för att göra prioriteringar av funktionalitet. Personas gör det tydligt vem vi ska bygga webbplatsen för och vilka funktioner som är överflödiga på webbplatsen idag.

Parallellt arbetade vi fram en informationsstruktur som testas med hjälp av verktyget TreeJack på nätet. Vi arbetar gärna med användningstester när vi tar fram ett koncept eftersom det är ett sätt att ta reda på om konceptet motsvarar användarnas behov och att vi är på rätt väg mot lösningen.

Interaktionsdesignen tog vi fram genom att först visualisera användarnas viktigaste och mest prioriterade flöden på webbplatsen. Flödena blev utgångspunkt för en skissworkshop tillsammans med projektgruppen och ansvariga på NBVs kansli. Tanken med skissworkshopen är inte att låta kunderna skissa fram interaktionsdesignen utan det är ett kreativt och roligt sätt att tanka ur bra idéer och önskemål och ta reda på vilka förväntningar kunden har på den nya webben.

Vi kopplade ihop de bästa idéerna från skissworkshopen med vår kunskap kring användbarhet, standards och tillgänglighet för att skapa en responsiv enkel interaktionsdesign som mappar mot användarnas behov och organisationens vilja och önskemål.