Den 26 oktober godkände EU-parlamentet webbtillgänglighetsdirektivet som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. Beslutet innebär att det kommer svensk lagstiftning på området under 2018 då webbplatser inom offentlig sektor måste vara tillgängliga enligt WCAG 2.0 AA.

Vi följer standards och riktlinjer för webbtillgänglighet

En hög grad av tillgänglighet innebär att en webbplats fungerar för så många olika typer av användare som möjligt. Vår filosofi är att bygga en webbplats där användaren själv är i kontroll över sin upplevelse och att de kan göra de anpassningar de behöver. För användare med funktionshinder kan det till exempel innebära att skärmläsare fungerar på det sätt som användaren förväntar sig.

För att göra detta möjligt följer vi W3C-standarder för HTML och tillgänglighetsstandarder som WCAG 2.0 och Post- och telestyrelsens Vägledning för webbutveckling. Löpande i projektet kontrolleras det att koden är korrekt skriven. Dessutom använder vi checklistor baserade på dessa standarder, både i design- och utvecklingsarbetet.

Webbtillgänglighet är en mix av kod och innehåll

Att arbeta med tillgänglighet handlar inte bara om hur koden är skriven, utan även hur redaktörerna arbetar med texter, rubriker, länkar, alt-texter med mera. Dåliga texter kan göra en i övrigt bra webbplats svår att använda, medan tillgängliga webbplatser per automatik ofta är bättre sökmotoroptimerade. Därför bör ett av målen med redaktörernas arbete vara att så många personer som möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet, även personer med funktionsnedsättningar eller de som har svenska som andraspråk. Texterna och hur man strukturerar information på en webbplats har stor betydelse för hur användaren upplever och tar till sig webbplatsen.

Två av våra medarbetare, Pär Lannerö och Pia Flodquist arbetar idag med Post- och telestyrelsens riktlinjer för hur svenska webbplatser bör göras tillgängliga för alla (www.webbriktlinjer.se), och en av våra populäraste kurser handlar redaktörens betydelse för tillgängligheten.

Vi bistår er gärna med vår kunskap kring alla aspekter kring tillgängliga webbplatser oavsett om det gäller teknik eller innehåll!

Kontakta Patrik Hassel om du behöver hjälp med att få din webbplats tillgänglig.