Svenskt Vatten är en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige. Deras budskap är ”Friskt vatten, rena sjöar och hav”. Organisationen jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Den nya webbplatsen lanserades våren 2016. Den är byggd i EPiServer 9 och gjordes responsiv med hjälp av ramverket Twitter Bootstrap.

När vi träffade Svenskt Vatten, på ett av våra frukostseminarier, uttryckte de önskemål om ett nära samarbete tillsammans med en partner som förstår dem och deras verksamhet. Många av våra kunder är bransch- och medlemsorganisationer, som arbetar med opinions- och påverkansarbete och vill behålla befintliga medlemmar och rekrytera nya.

Hösten 2015 inledde vi samarbetet med att ge förslag på förbättringar av det sedan tidigare framtagna designförslaget. En del justeringar gjordes för att höja användbarheten i koncept och design.

Genomförande

Vi startade också med att identifiera vilka förväntningar och farhågor både vi och Svenskt Vatten har på projektet och varandra. Engagemang gör skillnad! Under projektets gång har vi haft täta avstämningar och båda har uppskattat den nära kommunikationen.

Projektet utfördes med den agila arbetsmetodiken Scrum. Principen för Scrum bygger på att interaktionen mellan människor värderas högre än processer och verktyg, fungerande kod är mer värdefull än omfattande projektdokumentation, kundsamarbete är viktigare än kontraktsdiskussioner, och förändringsbenägenhet är viktigare än att följa en utstuderad plan. Arbetet delades in i intervaller, ”sprintar”, där varje sprint avslutades med ett demo (delleverans) där Metamatrix presenterade vad som hade gjorts under sprinten.

Vi höll två redaktörsutbildningar för Svenskt Vattens personal, både för att lära dem nya versionen av EPiServer (som innebär en hel del förbättringar och förändringar från tidigare) och för att höja kompetensen kring att skriva för webben. I slutet av projektet hjälpte vi till med att lägga in innehåll på webbplatsen, för att komma i mål till utsatt datum för lansering i april 2016.

Resultat

  • Webbplatsen är utvecklad i EPiServer 9 och gjordes responsiv med hjälp av ramverket Twitter Bootstrap.
  • Det finns ett antal sidor och funktioner på webbplatsen som kräver integration med en projektdatabas byggd i Sharepoint.

Efter avslutat projekt fick Svenskt Vatten besvara en utvärderingsenkät om hur de upplevt samarbetet med Metamatrix och vårt resultat och arbete. Enkäten bestod av 11 frågor där varje fråga kunde besvaras på en skala 1-7 (där 7 var högst). Resultatet blev ett snitt på 6,7 poäng.

”Metamatrix leverans stämde över förväntan eftersom vi bytte leverantör i ett påbörjat projekt. Metamatrix lyckades komma med nya lösningar och tillsammans med oss förenkla och förbättra det framtagna konceptet. Det känns som att vi inte bara fått en ny webbplats - utan också en utbildning i vad som är på gång och aktuella trender. Framförallt inom tillgänglighet och användarvänlighet."

Medarbetarna på Metamatrix har varit bra bollplank och kommit med kreativa lösningar utifrån de problem vi formulerat, samt har gjort det enkelt för oss att ta beslut, säger Linnea Lindberg, kommunikatör och ansvarig för projektet hos Svenskt Vatten.