Vår kommunikatör, Helena Starenby , har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kommunikation med fokus på digitala kanaler. Hon kan hjälpa till både med kortare punktinsatser och längre uppdrag. Vid behov kan vi sitta på plats hos dig som kund, till exempel om ni behöver stärka upp kommunikationsavdelningen under en arbetstopp eller under tiden en rekrytering pågår. Ofta blir kommunikatörer en integrerad del av verksamheten och arbetar självständigt och mot uppsatta mål och deadlines.

Vi erbjuder:

  • Redaktionellt arbete. Skapa och löpande uppdatera målgruppsanpassat och tillgängligt innehåll i era digitala kanaler, till exempel webbplats, sociala medier och nyhetsbrev.
  • Sökmotoroptimering (SEO), både strategiskt och operativt. Förbättra befintligt innehåll, göra sökordsanalyser och följa upp er synlighet i sökmotorer.
  • Konverteringsoptimering. Optimera innehållet på er webbplats för att få besökarna att göra det ni vill att de ska göra, i syfte att uppnå era effektmål.
  • Digital marknadsföring. Driva och ta fram kampanjer i sociala medier, följa upp samt komma med förbättringsförslag på befintlig marknadsföring.
  • Utforma marknadsföringsmaterial, till exempel filmer kring er verksamhet för sociala medier.
  • Ta fram kommunikations- och innehållsstrategi. Till exempel kommunikationsplaner och planering av organisationens kommunikationsinsatser.
  • Stöd i interna förändringsprojekt och internkommunikation.

Kontakta Patrik Hassel om du vill höra mer om våra tjänster inom digital kommunikation.