För att hantera förändringen i organisationen kan det behövas nya strukturer och processer som hjälper er att förstå era användare och att ni kan skapa strategier för att snabbare ställa om arbetssätt, kommunicera genom nya kanaler eller använda digital teknik på ett för er annorlunda sätt.

Digitalt förändringsarbete är inte ett projekt eller en process vid sidan av ordinarie verksamhet. Det är ett systematiskt medvetet arbete i syfte att anpassa verksamheten och behålla sitt existensberättigande med hjälp av kundfokus, agila arbetssätt och digitala lösningar.

Digital förändringsledning och processtöd

Ni måste genomföra förändringarna. Vi erbjuder digital förändringsledning och processtöd genom att ställa rätt frågor om er verklighet. Vi ser till att nuläge, målformuleringar och de förändringar som behövs för att uppnå önskat läge förankras ordentligt hos era medarbetare. Det är viktigt eftersom vi vet att en bestående förändring sker först när tillräckligt många engageras och involveras i processen.

Vi har erfarenhet av att arbeta med digitaliseringens alla faser – från vision, målbild, strategiska formuleringar och införande av nya arbetssätt till val av plattform för teknikstöd och mätning av resultatet.

Kontakta oss för ett möte så kan vi tillsammans formulera det ni behöver för att komma vidare med ert digitala förändringsarbete.