Adress:
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm
info@metamatrix.se

Tel: 08-25 77 16

Else Pedersen, Tf VD
Tel: 070 555 20 72
else.pedersen@metamatrix.se

Våra medarbetare