Förändring med människan i centrum

Genom att utveckla inkluderande tjänster ges fler människor möjlighet att vara delaktiga i samhället. Därför har vi alltid användarens och människans behov i fokus oavsett om det gäller strategi, design och utveckling.

Våra styrkor som byrå och partner 

Vi håller dig i handen hela vägen

Som partner erbjuder vi trygghet, tillit, erfarenhet och värderar långa kundrelationer. Vi arbetar nära och integrerat med verksamheten, vi är delaktiga på flera nivåer och bidrar till att verksamhetens mål uppfylls och att förändringen sker.

Vår kompetens blir er kompetens

Vi stöttar din verksamhet till förflyttning och förändring med hjälp av kompetenshöjande insatser och förändringsledning. Dessutom erbjuder vi rådgivning och riktade utbildningsinsatser

Vi älskar att jobba med samhällsaktörer

Våra medarbetare motiveras av att göra det som är bra bättre, dessutom har de gedigen erfarenhet av att arbeta med digital verksamhetsutveckling hos samhällsnyttiga aktörer. Det är ofta större organisationer, offentlig sektor och företag med ett starkt samhällsengagemang som söker sig till oss.

Människorna som gör jobbet möjligt

Vi som jobbar här är en mix av verksamhetsstrateger, dataanalytiker, designers och utvecklare. Den kunskap vi byggt upp under åren kombinerat med engagemanget för samhällsfrågor har fungerat som en ledstjärna. Hos oss är det ett medvetet val att arbeta med kunder som har betydelse för vår vardag och samhälle.

Metamatrix på 2 minuter

  • Grundades 1999 med ambitionen att skapa inkluderande och hållbara tjänster som gör alla människorliv enklare.

  • Varit med och påverkat utvecklingen på webben tillsammans med forskare, användare och kunder sedan start.

  • 2022 blev Metamatrix en del av Time People Group som består av specialiserade dotterbolag med tydlig inriktning, erfarenhet och kompetens.

  • 2023 slogs Crio, Giraff och Metamatrix samman under det gemensamma varumärket Metamatrix för att ytterligare stärka erbjudandet inom tillgänglighet och digitalisering.