Händer som använder ett tangentbord med blindskrift

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet handlar om att skapa förutsättningar så att så många som möjligt ska kunna använda digitala tjänster (exempelvis webbplats, intranät, mobilapp). Det ska inte krävas perfekt syn, hörsel eller finmotorik för att utföra digitala ärenden, och inte heller är det okej att den som har nedsättningar av kognitiva förmågor såsom skrivkunnighet, koncentrationsförmåga, arbetsminne eller liknande ställs utanför den digitala världen.

Vad är fördelarna med digital tillgänglighet?

Fördelen med digital tillgänglighet är att när vi underlättar för de som har störst utmaningar så underlättar vi för alla. Det skapar förutsättningar för att fler kan använda tjänsten och att fler kommer att vara nöjda med tjänsten. Tillgängliga digitala tjänster uppskattas av sökmotorer och belönas med att hamna högre i resultatlistan vid en sökning.

Vilka krav finns det på digital tillgänglighet?

Sedan 2020 finns lagkrav på digitala tjänster som är finansierade med offentliga medel, den så kallade DOS-lagen. Lagen pekar på två standarder, EN301549 och WCAG. Tillsynsmyndighet är Digg - Myndigheten för digital förvaltning. Sommaren 2025 blir tillgänglighetsdirektivet svensk lag och tjänster som omfattas är banktjänster, e-handel, persontransporter, e-böcker, medietjänster och elektroniska kommunikationstjänster. Lagkraven kommer även denna gång att peka på EN301549 och WCAG.

Vad är affärsnyttan med digital tillgänglighet?

Det som driver utvecklingen framåt är legala krav. Hot om sanktioner och viten väger tungt och därför är det viktigt att lyfta affärsnyttan med tillgängliga och inkluderande digitala tjänster.

Om vi designar och utvecklar digitala tjänster som så många som möjligt kan använda så kommer det att underlätta för alla användare. Potentiella vinster är fler besökare, nöjdare kunder, ökade intäkter, minskade legala risker. Om vi gör rätt från början så behöver vi inte riskera dyra omarbetningar så minskade kostnader över tid är också en potentiell vinst.

Våra tjänster inom digital tillgänglighet

Tillgänglighetsanalys - En tillgänglighetsanalys eller tillgänglighetsgranskning som det också kallas ger en nulägesbild av hur tillgänglig er tjänst är och är en bra start för att förbättra tillgängligheten i tjänsten.

Utbildning - Vi har ett stort utbud av utbildningar, allt från en föreläsning på en timme för hela organisationen, till fördjupade utbildningar för t.ex. kommunikatörer, UX/UI-designers, utvecklare, kravställare.

Expertrådgivning inom digital tillgänglighet - Personlig rådgivning av våra experter om allt som rör digital tillgänglighet. Vi har olika modeller och upplägg. För vissa kunder har vi längre åtaganden och avtal, för andra har vi en timbank.

Användningstester - Användningstester med person med funktionsnedsättning är ett oslagbart sätt att fånga upp sådana brister som inte motsvaras av krav i standarder och praxis. 

Stöd till utvecklingsteam eller konsult på plats - Har ni behov att stärka upp ert utvecklingsteam med expertkompetens inom digital tillgänglighet så erbjuder vi konsult på plats eller distans.

GAP-analys digital tillgänglighet - En GAP-analys av digital tillgänglighet ger er en handlingsplan för att nå era mål med digital tillgänglighet.

Mognadsmätning digital tillgänglighet - Hur mogna är ni som organisation inom digital tillgänglighet?

Vill du veta mer?

Vi gillar att prata om allt som berör webben.